Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

32x32

-Yasemin APALI SABRİ F. ÜLGENER’İN İKTİSADİ AHLAKI İLE WEBER’İN PROTESTAN AHLAKI’NIN KARŞILAŞTIRMASI, 192-200
A COMPARISON OF SABRI F. ULGENER'S ECONOMIC ETHICS AND WEBER'S PROTESTANT ETHIC
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.48567
Abstract | Full text

32x32

-Mükrime ÖKSÜZ DEMİRGUBUZ -Vesile ÖMÜRBEK GİZLİ KALİTE MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA, 165-191
AN APPLICATION ON THE DETERMINATION OF HIDDEN QUALITY COSTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.48566
Abstract | Full text

32x32

-Kubilay İŞGÖR, Sevil GEMRİK SOSYAL BELEDİYECİLİK FAALİYETLERİ: ZONGULDAK BELEDİYESİ İÇİN BİR ANALİZ, 181-204
SOCIAL MUNICIPALITY ACTIVITIES: AN ANALYSIS FOR THE MUNICIPALITY OF ZONGULDAK
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.44524
Abstract | Full text

32x32

-Aysel ARSLAN, Çetin BEKTAŞ KURAMDAN KURUMSALLIĞA ETİK HAREKETİ: ANTALYA ATSO ÖRNEĞİ, 53-63
ETHICS MOVEMENT FROM THEORETY TO INSTITUTION: ANTALYA ATSO
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.44523
Abstract | Full text

32x32

-Ali TOKER, Harun SULAK PAZARLAMA ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN NÖROPAZARLAMA İLE GELENEKSEL YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ, 42-52
COMPARATIVE ANALYSIS OF NEUROMARKETING AND TRADITIONAL METHODS USED IN MARKETING RESEARCH
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.44522
Abstract | Full text

32x32

-Nuri ÖMÜRBEK, Cem TÜTER ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE KAYAK EKİPMANLARI SEÇİMİ, 1-25
CHOICE OF SKI EQUIPMENT WITH ANALYTIC HIERARCHY PROCESS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.44521
Abstract | Full text

32x32

-Mehmet Serdar ATAY ŞÜPHELİ VE DEĞERSİZ TİCARİ ALACAKLAR, HUKUKSAL SEYRİ VE MUHASEBE KAYITLARI, 155-168
SUSPICIOUS AND VALUABLE TRADE RECEIVABLES, LEGAL NAVIGATION AND ACCOUNTING RECORDS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40382
Abstract | Full text

32x32

-Buğrahan KURT STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI: MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ ÖRNEĞİ, 143-154
STRATEGIC MARKETING PLANNING: THE CASE OF NATIONALIST MOVEMENT PARTY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40379
Abstract | Full text

32x32

-Seda TAPDIK, Nilüfer NEGİZ KENT AKTÖRLERİNİN KADIN DOSTU KENT ALGISI VE KENTTE DURUM: ZONGULDAK ÖRNEĞİ, 128-142
THE PERCEPTION OF WOMEN-FRIENDLY CITIES BY URBAN ACTORS AND THE SITUATION IN THE CITY: THE CASE OF ZONGULDAK
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40378
Abstract | Full text

32x32

-Ayşe Nilgün ERTUĞRUL KONKORDATO SÜRECİ VE PROJELENDİRİLMESİNDE FİNANSAL HAREKETLERİN İZLENMESİ, 114-127
THE FOLLOW OF FINANCIAL TRANSACTIONS IN THE CONCORDATUM PROCESS AND PROJECT DESIGN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40377
Abstract | Full text

32x32

-Zehra KILINÇ, Fatma MUMCU KÜÇÜKÇAYLI EFFICIENCY ANALYSIS OF PRIVATE PENSION COMPANIES (2011-2016), 102-113

DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40376
Abstract | Full text

32x32

-Yasemin HAYTA, Mehmet NALBANT KENTLİLİK BİLİNCİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ, 89-101
AN ASSESSMENT ON URBAN CONSCIOUSNESS: THE CASE OF BITLIS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40375
Abstract | Full text

32x32

-Merve AYTAÇ, Muharrem GÜRKAYNAK AKDENİZ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK NATO VE AVRUPA BİRLİĞİ GİRİŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 75-88

DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40374
Abstract | Full text

32x32

-Şakir SAKARYA, Nevzat ÇALIŞ, Devran DENİZ İTİBAR RİSKİNİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: BİST BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İŞLEM GÖREN KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA, 61-74
THE EFFECT OF REPUTATION RISK ON FINANCIAL PERFORMANCE: AN APPLICATION ON PUBLIC BANKS TRADED IN BIST BANKING SECTOR
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40373
Abstract | Full text

32x32

-Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY ADİL FİYAT KAVRAMININ DÜŞÜNSEL KÖKENLERİ VE ORTAÇAĞ ADİL FİYAT DÜŞÜNCESİNİN DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE, 27-60
ON THE DOCTRINAL ROOTS OF THE JUST PRICE AND THE TRANSFORMATION OF THE IDEA OF JUST PRICE THROUGH THE MIDDLE AGES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40372
Abstract | Full text

32x32

-Bilgehan ÇAKMAK SEL, Mihriban COŞKUN ARSLAN KUYUMCULUK MUHASEBESİ, 16-26

DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40371
Abstract | Full text

32x32

-Eda KÖSE, Mehmet Emin ALDEMİR MUHASEBE ETİĞİ VE ETİK DIŞI DAVRANMAYA YÖNELTEN SEBEPLER: NEVŞEHİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA, 1-15
ACCOUNTING ETHICS AND REASONS TO BEHAVE UNETHICAL: A STUDY IN NEVŞEHİR PROVINCE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40370
Abstract | Full text

32x32

-Seda ERDOĞAN, Mihriban COŞKUN ARSLAN EĞİTİM SEKTÖRÜ MUHASEBE UYGULAMA SÜREÇLERİ: ÖZEL OKUL ÖRNEĞİ, 74-89
EDUCATION SECTOR ACCOUNTING APPLICATION PROCESSES: SPECIAL SCHOOL CASE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.23259
Abstract | Full text

32x32

-Necati ALTEMUR, Mustafa ÇEVİK,Süleyman Serdar KARACA BİST 30 ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN TİCARİ BANKALARIN TOPSIS YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ, 63-73
FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF COMMERCIAL BANKS TRADED IN THE BIST 30 INDEX BY TOPSIS METHOD
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.23258
Abstract | Full text

32x32

-Türker TEKER, Vesile ÖMÜRBEK DÖVİZ KURLARINDA VE FAİZ ORANLARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİN ENFLASYONA OLAN ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, 40-62
THE INFLUENCE OF CHANGES IN EXCHANGE RATES AND INTEREST ON INFLATION RATES : CASE OF TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.23257
Abstract | Full text

32x32

-Mehmet POLAT EXPO VE TÜRKİYE, 28-39
EXPO AND TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.23256
Abstract | Full text

32x32

-Berna DOĞAN, Ahmet ŞİT, Bilge TOPAL FAALİYET ORANLARININ FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİ: BIST GIDA ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA, 20-27
THE EFFECT OF ACTIVITY RATES ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE COMPANIES: AN APPLICATION ON BIST FOOD INDEX
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.23255
Abstract | Full text

32x32

-Ayşen KONUŞKAN, Turan KOCABIYIK ALTIN, PETROL, DÖVİZ VE BORSA ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN NEDENSELLİK ANALİZİ İLE KEŞFİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, 1-19
DISCOVERY OF INTERDEPENDENCE AMONG GOLD, OIL, FOREIGN EXCHANGE AND STOCK MARKET INDEX: THE CASE OF TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.23254
Abstract | Full text

32x32

-Mehmet Akif ALTUNAY, Omar Jasim Jameel AL-MASHHADANI KAMU KURUMLARINDA İÇ DENETİM VE İÇ KONTROL ALGISI: IRAK SÜNNİ VAKFI DİVANI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 55-82
THE INTERNAL AUDIT AND THE INTERNAL CONTROL PERCEPTION IN PUBLIC INSTITUTIONS: A RESEARCH ABOUT IRAQI SUNNI AFFAIRS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.6728
Abstract | Full text

32x32

-Ali APALI, Mesut BOZCU, Yonca SAKNILI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇEVRESEL MALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 44-54
A RESEARCH ON THE CLASSIFICATION AND ACCOUNTING OF ENVIRONMENTAL COSTS IN ACCOMMODATION BUSINESSES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.6727
Abstract | Full text

32x32

-Hakan ÖZÇELİK, Jalal SALMAN HATA VE HİLE TESPİTİNDE DIŞ DENETÇİNİN ROLÜ: IRAK SAYIŞTAY DENETÇİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 29-43
THE ROLE OF THE EXTERNAL AUDITOR IN THE DETECTION ERROR AND FRAUD: A RESEARCH ON IRAQ AUDITORS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.6726
Abstract | Full text

32x32

-Tahsin AKÇAKANAT, Serpil KÖSE BİLİNÇLİ FARKINDALIK (MINDFULNESS): KAVRAMSAL BİR İNCELEME, 16-28
MINDFULNESS: A THEORETICAL REVIEW
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.6725
Abstract | Full text

32x32

-Mahmut Sami ÖZTÜRK İŞLETMELERİN ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN TESPİT EDİLMESİ AMACIYLA GRİ TAHMİN YÖNTEMİNİN KULLANIMI: BİR UYGULAMA, 1-15
USING GRAY ESTIMATION METHOD FOR DETERMINING ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY OF ENTERPRISES WITHIN THE SCOPE OF ENVIRONMENTAL ACCOUNTING: AN APPLICATION
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.6724
Abstract | Full text

32x32

-Semra ZENGİN- Hasan Hüseyin UZUNBACAK STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI PERSPEKTİFİNDEN İNSAN SERMAYESİ , 49-59
HUMAN CAPITAL FROM THE STRATEGIC HUMAN RESOURCES PERSPECTIVE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.6699
Abstract | Full text

32x32

-Eda KÖSE - Mehmet Emin ALDEMİR MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINI ETİK DIŞI DAVRANMAYA YÖNELTEN SEBEPLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KIRIKKALE ÖRNEĞİ , 35-48
A RESEARCH ON THE CAUSES THAT DIRECT THE ACCOUNTING PROFESSIONALS TO ACT UNETHICALLY: KIRIKKALE EXAMPLE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.6698
Abstract | Full text

32x32

-Meryem ŞAHAN - Ninjin ALTANGEREL - İbrahim Halil EKŞİ VIX ENDEKSİ VE BORSA ETKİLEŞİMİ: BIST İMALAT, HİZMET VE TİCARET ENDEKSLERİ ÜZERİNDE UYGULAMA , 27-34
THE INTERACTION BETWEEN VIX INDEX AND STOCK MARKET: APPLICATION IN BIST MANUFACTURİNG, SERVICE AND TRADE INDEX
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.6697
Abstract | Full text

32x32

-Sümeyye DEŞİRGÜL - Esra Ayça GÜZELDERELİ YILMAZ - Aslıhan TÜFEKCİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ PROJELERİNİN BAŞARIMINDA EKİPLERİN ROLÜNÜN İNSAN PERFORMANS TEKNOLOJİSİ KAPSAMINDA İNCELENMESİ , 11-26
INVESTIGATION OF THE ROLE OF TEAMS IN THE SUCCESS OF INFORMATION TECHNOLOGIES PROJECTS IN THE CONTEXT OF HUMAN PERFORMANCE TECHNOLOGY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.6696
Abstract | Full text

32x32

-Erdoğan ÖZTÜRK ELEKTRİK TÜKETİMİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: ÜST ORTA GELİR GRUBU ÜLKELER PANEL VERİ ANALİZİ, 1-10
THE CASUAL RELATIONSHIP BETWEEN ELECTRICAL CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH: THE UPPER MIDDLE INCOME COUNTRIES PANEL DATA ANALYSIS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.6695
Abstract | Full text

32x32

-Mürsel GÜLER - Ömer Nasuhi ŞAHİN - Cengiz DURAN KAMU YÖNETİMİ VE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN EĞİTİMİN GİRİŞİMCİLİK HİSLERİNE KATKISININ ÖLÇÜLMESİ , 41-54
MEASUREMENT OF CONTRIBUTION TO EDUCATIONAL ENTREPRENEURSHIP WHO HAVE BEEN PUBLIC ADMINISTRATIVE AND PUBLIC ADMINISTRATIVE STUDENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.38
Abstract | Full text

32x32

-Oğuz DİKER TURİZM ENDÜSTRİSİNDE ALGILANAN LİDERLİK DAVRANIŞLARI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ , 21-40
TURİZM ENDÜSTRİSİNDE ALGILANAN LİDERLİK DAVRANIŞLARI VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.37
Abstract | Full text

32x32

-Erdal AÇIKSES - Zülfükar Aytaç KİŞMAN SOĞUK SAVAŞ SONUNA KADAR ORTA DOĞU VE TÜRKİYE’NİN ORTA DOĞU POLİTİKALARI , 1-20
THE MIDDLE EAST AND TURKEY’S MIDDLE EAST POLICIES TILL THE END OF THE COLD WAR
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.39
Abstract | Full text

32x32

-Büşra TÜFEKÇİ - Seda ERDOĞAN - Süleyman Serdar KARACA - Nurbanu SEÇGİN FİNANSAL OKURYAZARLIK BİLGİ DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ: İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA , 58-72
THE MEASUREMENT OF FINANCIAL LITERACY KNOWLEDGE LEVEL: AN APPLICATION ON THE STUDENTS OF DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.36
Abstract | Full text

32x32

-Önder SAKAL - Sebahattin YILDIZ TAKİPÇİ MÜKEMMELİYETÇİLİĞİ İLE DUYGUSAL TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİDE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ VE LİDERLİK TARZLARININ ROLÜ , 37-57
THE ROLES OF PSYCHOLOGICAL WELL-BEING AND LEADERSHIP STYLES IN THE RELATIONSHIP BETWEEN FOLLOWER PERFECTIONISM AND EMOTIONAL EXHAUSTION
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.35
Abstract | Full text

32x32

-Mustafa ÇEVİK - Zekai ŞENOL - Selahattin KOÇ SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE İLİŞKİN FAKTÖRLERİN FİRMA DEĞERİNE ETKİSİ , 24-36
THE EFFECTS OF THE FACTORS RELATING TO INSURANCE SECTOR ON COMPANY VALUE
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.34
Abstract | Full text

32x32

-Eda KÖSE - İsmail BEKCİ 1992-2013 COSO MODELİ: İÇ KONTROL-ENTEGRE ÇERÇEVESİ , 12-23
INTERNAL CONTROL-INTEGRATED FRAMEWORK: COSO 1992- COSO 2013 COMPARISON
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.31
Abstract | Full text

32x32

-Fikret YAMAN - Hilal ÖZHARPUTLU RENKLERİN ÇAĞRIŞTIRDIĞI MARKALAR VE AFYON İLİNDE BİR ARAŞTIRMA , 1-11
BRANDS THAT ASSOCIATED BY COLORS AND AN APPLICATION IN AFYONKARAHISAR PROVINCE
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.32
Abstract | Full text

32x32

-Zülfükar Aytaç Kişman - Hilay YALÇIN ULUSLARARASI SİYASİ KRİZLERİN DIŞ TİCARETE ETKİSİ: I. KÖRFEZ SAVAŞI ÖRNEĞİ , 11-20
THE EFFECTS OF THE INTERNATIONAL POLITICAL CRISES ON FOREIGN TRA-DE: I. GULF WAR CASE
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.29
Abstract | Full text

32x32

-Yasin ACAR TÜRKİYE'DE SEÇİMLERE KATILIMIN BELİRLEYİCİLERİ: ÖZEL DURUMDA TELEVİZYON ETKİSİ, 1-10
THE DETERMINANTS OF VOTER TURNOUT IN TURKEY: TELEVISION EFFECT AS A SPECIAL CASE
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.28
Abstract | Full text

32x32

-Umut Tolga GÜMÜŞ - Beril TAŞDEMİR EKONOMİK KATMA DEĞERDE FİNANSAL PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİ: BIST100’DE İŞLEM GÖREN ÇİMENTO SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA , 14-36
ASSESMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE USING ECONOMIC VALUE ADDED: AN APPLICATION TO CEMENT FIRMS LISTED IN BIST100
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.26
Abstract | Full text

32x32

-Nuran AKŞİT AŞIK KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ ÖRGÜTSEL SİNİZMİ ETKİLER Mİ? , 1-13
DOES PERSONALITY TRAITS AFFECT ORGANIZATIONAL CYNICISM?
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.25
Abstract | Full text

32x32

-Dilek IŞILAY ÜÇOK - Ayşe Alev TORUN GRUPTA KAYNAŞMA, PSİKOLOJİK GÜVENLİK, İŞ ÜZERİNDEKİ KONTROL VE REKABETÇİ İŞ ORTAMININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİK İLE İLİŞKİSİ: SESSİZLİĞE YOL AÇAN GÜDÜLERİN ARACI ROLÜ , 62-80
THE RELATIONSHIP OF GROUP COHESIVENESS, PSYCHOLOGICAL SAFETY, CONTROL OVER WORK, AND COMPETITIVE WORK ENVIRONMENT WITH ORGANIZATIONAL SILENCE: THE MEDIATING ROLE OF MOTIVES OF SILENCE
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.21
Abstract | Full text

32x32

-Sezin KARABULUT ÇAKIR - Ömer Faruk İŞCAN GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN KARAR VERMEDE STRATEJİK DÜŞÜNCEYE ETKİLERİ , 53-61
THE EFFECT OF ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS ON STRATEGIC THINKING IN DECICION MAKING
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.20
Abstract | Full text

32x32

-Yasemin HAYTA KÜRESELLEŞME KAVRAMI VE BİR SÜREÇ SONUCU OLARAK KÜRESEL KENTLER , 27-52
GLOBALIZATION CONCEPT AND GLOBAL CITIES AS A RESULT OF PROCESS
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.24
Abstract | Full text

32x32

-Aykut SEZGİN - Murat Ali DULUPÇU - Onur DEMİREL - Onur SUNGUR - Hidayet ÜNLÜ SEMBOLİK BİLGİNİN TURİZM ÜZERİNE ETKİSİ: ANTALYA’DA RUS TURİSTLERİN VE KENDİNE ÖZGÜ MEKANLARIN BİRLİKTE-(D)EVRİMİ , 11-26
THE IMPACT OF SYMBOLIC KNOWLEDGE ON TOURISM: CO-(R)EVOLUTION OF RUSSIAN TOURISTS AND HIGHLY INDIVIDUAL PLACES (HIP) IN ANTALYA
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.18
Abstract | Full text

32x32

-Vedat BAL - Burcu YANAR BAYAM KOBİ’LERDE GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİ: MANİSA MAKİNE VE KALIP İMALATÇILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA , 1-10
ENTREPRENEURSHIP ORIENTATION OF SME’S: MANİSA MACHINE &MOULD MANUFACTURER
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.19
Abstract | Full text

32x32

-Önder SAKAL - İhsan AYTEKİN BİREYSEL TEMEL DEĞERLER ÖRGÜTLERDE SESSİZLİK TUTUMUNU AÇIKLAR MI? , 76-88
DO THE PERSONAL BASIC VALUES EXPLAIN THE ORGANIZATIONAL SILENCE ATTITUDE?
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.17
Abstract | Full text

32x32

-Elyase İSKENDER - Hatice Yasemin İSKENDER AKADEMİK GİRİŞİMCİLİK BAĞLAMINDA TÜBİTAK DESTEKLERİNİN DAĞILIMI-NIN İNCELENMESİ , 54-75
A STUDY TO INVESTIGATE TUBITAK’S SCIENTIFIC FUNDS IN ACADE-MIC ENTREPRENEURSHIP CONTEXT
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.12
Abstract | Full text

32x32

-Pınar HASSÜLÜN - Vedat BAL ÖĞRENİLMİŞ ÇARESİZLİĞİN DUNNİNG KRUGER SENDROMU İLE İLİŞKİSİ: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA , 41-53
LEARNED HELPLESSNESS IN A RELATIONSHIP WITH DUNNING KRUGER SYNDROME: CELAL BAYAR UNIVERSITY SENIOR STUDENTS ON AN APPLICATION
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.14
Abstract | Full text

32x32

-Elyase İSKENDER - Hatice Yasemin İSKENDER GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTELER VE TÜBİTAK BİLİMSEL DESTEKLERİ , 28-40
ENTREPRENEURIAL UNIVERSITIES AND TUBITAK’S SCIENTIFIC FUNDS
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.16
Abstract | Full text

32x32

-Umut Tolga GÜMÜŞ - Hatice GÖĞEBAKAN MUHASEBE HATA VE HİLELERİ İLE MUHASEBE MESLEĞİNDE ETİK, AYDIN İLİNDE MUHASEBECİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA , 12-27
OBSTACLES AND CHEATINGS IN ACCOUNTING AND THE ETHICAL SITUATIONS IN THIS CAREER : PREPARATION OF AN INQUIRY OVER CHAMBERLAINS IN AYDIN
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.13
Abstract | Full text

32x32

-Şaban ESEN HÜKÜMET VE SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA “TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” KAVRAMI, 1-11
THE CONCEPT OF “SUSTAINABILITY IN TOURISM
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.15
Abstract | Full text

32x32

-Uğur ÇİÇEK - Hakkı KIYMIK TÜRKİYE’DE BİNEK OTOMOBİL FİYATLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN HEDONİK YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ, 76-85
THE ANALYSIS OF THE FACTORS AFFECTING PASSENGER AUTOMOBILES PRICES WITH HEDONIC FRAMEWORK APPROACH IN TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.11
Abstract | Full text

32x32

-Nuri ÖMÜRBEK - Aslı ÖZCAN BIST’DE İŞLEM GÖREN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN MULTIMOORA YÖNTEMİYLE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ, 64-75
PERFORMANCE MEASUREMENT OF INSURANCE COMPANIES WHICH PROCESSED IN BIST WITH MULTIMOORA METHOD
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.9
Abstract | Full text

32x32

-Mustafa ARSLAN AFGANİSTAN’DA İSTİKRARSIZLIK VE TEMEL SEBEPLERİ, 47-63
UNSTABILITY IN AFGHANISTAN AND ITS MAIN REASONS
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.8
Abstract | Full text

32x32

-Gülbin AYTEKİNİNCE - İbrahim İLHAN - Korhan KARACAOĞLU OTEL İŞLETMELERİNDE DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA UYGULAMALARI: NEVŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ, 28-46
OUTSOURCING IN HOTEL BUSINESES: THE CASE OF NEVŞEHİR PROVIENCE
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.6
Abstract | Full text

32x32

-Sevil GEMRİK - Levent AYTEMİZ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE KORSAN YAYINCILIK, 17-27
NTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND PIRACY
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.10
Abstract | Full text

32x32

-İsmail BEKÇİ - Özlem Nilüfer KARATAŞ - Hakkı KIYMIK - Ferhat BİTLİSLİ TÜRKİYE VE ABD’DEKİ MUHASEBE EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ VE THE UNIVERSITY OF TEXAS ÖRNEĞİ, 1-16
THE COMPARISON OF ACCOUNTING EDUCATION GIVEN IN TURKEY AND IN THE USA: CASE OF MARMARA UNIVERSITY AND THE UNIVERSITY OF TEXAS
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.7
Abstract | Full text

32x32

-Mustafa ARSLAN - Yakup ALTAN KÜRESELLEŞME VE ORGANİZE SUÇ, 73-86
GLOBALIZATION AND ORGANIZED CRIME
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.5
Abstract | Full text

32x32

-Aysun ÖZEN - Ekrem ERDEM FİNANSAL KISITLARIN YATIRIMLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE İMALAT SANAYİİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME, 58-72
EFFECT OF FINANCIAL CONSTRAINTS ON INVSETMENT: THE CASE OF TURKISH MANUFACTURING INDUSTRY FIRMS
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.4
Abstract | Full text

32x32

-Aliye Atay KAYIŞ - Şehriban AYGÜN TÜRKİYE'DE TURİZM SEKTÖRÜNÜN ENFLASYON ÜZERİNE ETKİSİNİ AÇIKLAMAYA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ, 37-57
A MODEL OFFER FOR EXPLAINING THE EFFECT OF TOURISM SECTOR ON INFLATION IN TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.3
Abstract | Full text

32x32

-Korhan KARACAOĞLU - Mustafa Erkut ÖNDER - Ersan ERSOY SAĞLIKTA YENİ BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ OLAN TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTASI HAKKINDA HASTALARIN BİLGİ VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 23-36
A STUDY ON THE PATIENTS’ KNOWLEDGE AND SATISFACTION LEVELS
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.2
Abstract | Full text

32x32

-Ali APALI - Hayrettin USUL PAYDAŞ GRUPLARINDAN HİSSEDARLARIN İŞLETMELERİN STRATEJİK FİNANSAL KARARLARINDAN BEKLENTİLERİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI, 1-22
A RESEARCH ABOUT IMPACT OF STAKEHOLDERS ON STRATEGIC DECISIONS OF BUSINESS IN FINANCIAL PERSPECTIVE
DOI : http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.1
Abstract | Full text


Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.