Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

FAALİYET ORANLARININ FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİ: BIST GIDA ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Author:

Number of pages:
20-27
Year-Number:
2019-1

Bu çalışmanın amacı, BIST Gıda Endeksinde (XGIDA) faaliyet gösteren firmaların faaliyet oranlarının firmaların finansal performansı üzerinde etkili olup olmadığının araştırılmasıdır. Verimlilik analizi olarak da ifade edilen faaliyet oranları, işletmelerin satış hacmi ile sahip olduğu kısa ve uzun vadeli varlıklar arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu amaçla BIST Gıda Endeksinde faaliyet gösteren 22 firmanın 20101Q-20181Q arası çeyrek dilimler halinde olmak üzere 33 dönemin analizi gerçekleştirilmiştir. Veriler KAP’ tan alınmıştır. Çalışmada bağımlı değişken olarak ROA; bağımsız değişken olarak da aktif devir hızı, stok devir hızı, alacak devir hızı, özkaynak devir hızı, toplam borçlar devir hızı, net işletme sermayesi devir hızı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda bağımlı değişken olan ROA’ nın işletmenin faaliyet oranlarından sadece net işletme sermayesi devir hızından etkilendiği görülmektedir.

Keywords


The purpose of this study is to investigate whether the activity rates of firms operating in BIST Food Index (XGIDA) have an impact on the financial performance of firms. Activity ratios, also referred to as efficiency analysis, examine the relationship between sales volume of enterprises and short-term and long-term assets. For this purpose, the analysis of 33 periods of the period 20101Q-20181Q of 22 companies operating in the BIST Food Index was performed. Data were obtained from KAP. ROA as dependent variable in the study; as the independent variable, the active turnover rate, receivable turnover rate, stock turnover rate, equity turnover rate, total debt turnover rate, net working capital turnover rate were used. As a result of the study, it is seen that the dependent variable ROA is only affected by the net operating capital turnover rate of the company's operating rates.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,225
Number of downloads 2,202

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.