International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

International Journal of Business Economics and Management Perspectives

Editor: Prof. Dr. İsmail BEKCİ
Assistant Editor: Arş. Gör. Süleyman BAYRAKCIOĞLU
Publication Place: ISPARTA
Year-Number: 2020-2
Generic File | Full text | Cover photo |

Articles for this issue

32x32

Faruk GÜNGÖREN -Mustafa Cüneyt ŞAPCILAR - Ahmet BÜYÜKŞALVARCI ISPARTA’DA BULUNAN TURİZM DEĞERLERİNDEN FAYDALANMA DÜZEYİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 1-17
THE LEVEL OF BENEFITING FROM TOURISM VALUES IN ISPARTA: A RESEARCH ON UNIVERSITY STUDENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.44683
Abstract | Full text

32x32

Gökhan ÖZKUL -Özgenur ÇAKIR INDICATORS OF PREFERENCE FOR PARTICIPATION BANKING: A RESEARCH ON PEOPLE WHO DO NOT USE PARTICIPATION BANKING IN THEIR FINANCIAL TRANSACTIONS, 18-30
KATILIM BANKACILIĞI TERCİHİNİN BELİRLEYİCİLERİ: FİNANSAL İŞLEMLERİNDE KATILIM BANKALARINI KULLANMAYANLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.45917
Abstract | Full text

32x32

Zeki DOĞAN -Firdevs Ela MERDANE ENTEGRE RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİNDE İŞLETMELERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ SORUNLAR, 31-42
PROBLEMS THAT FIRMS MAY ENCOUNTER DURING THE PREPARATION OF INTEGRATED REPORT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.46128
Abstract | Full text

32x32

Abaelmotazbealla RAMADAN -Özen AKÇAKANAT FİNANSAL BAŞARISIZLIĞIN TAHMİNİNDE FİNANSAL ORANLARIN KULLANIMI: BANKALAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA, 43-60
USE OF FINANCIAL RATIOS IN ESTIMATING FINANCIAL FAILURE: AN APPLICATION ON BANKS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.46273
Abstract | Full text

32x32

Şakir SAKARYA -Fatma GİRGİN TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOSU KAPSAMINDA FİNANSAL PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİ: BİST'TE BİR UYGULAMA, 61-82
MEASUREMENT OF FINANCIAL PERFORMANCE WITHIN THE EXTENT OF TAS 7 STATEMENT OF CASH FLOWS: AN APPLICATION IN BIST
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.46332
Abstract | Full text

32x32

Serdar ÇİÇEK -Ünal TOLUN TÜRKİYE’DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ ÜZERİNDE İÇ DENETİM FAALİYETİNİN ETKİSİ, 83-99
EFFECT OF INTERNAL AUDIT ON PUBLIC INTERNAL CONTROL SYSTEM IN TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.46417
Abstract | Full text

32x32

Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY ORTAÇAĞ İKTİSADİ DÜŞÜNCESİNDE BİR KIRILMA: ADAM SMITH ve İKTİSADİ DÜŞÜNCEYE GETİRDİKLERİ, 100-119
A BREAK WITH MEDIEVAL ECONOMIC THOUGHT: ADAM SMITH AND HIS CONTRIBUTIONS to ECONOMIC THOUGHT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.46674
Abstract | Full text

32x32

Gürcan PAPATYA STRATEJİK YÖNETİM YAZININDA İŞ TEORİSİ ÇERÇEVESİ VE ETKİNLİK KOŞULLARINI ARAŞTIRMA, 120-134
THE BUSINESS THEORY FRAMEWORK IN STRATEGIC MANAGEMENT LITERATURE AND TO RESEARCH OF EFFICIENCY CONDITIONS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.46832
Abstract | Full text

32x32

Ayşegül TUNA -Hakkı KIYMIK DAVRANIŞSAL FİNANS AÇISINDAN BİREYSEL YATIRIMCILARIN YATIRIM KARARLARINDA KÜLTÜRÜN ETKİSİ: ISPARTA VE BURDUR İLLERİNDE BİR UYGULAMA, 135-152
THE EFFECT OF CULTURE ON INDIVIDUAL INVESTORS IN INVESTMENT DECISIONS IN BEHAVIORAL FINANCE: AN APPLICATION IN ISPARTA AND BURDUR PROVINCES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.47353
Abstract | Full text

32x32

Vahit YİĞİT -Süleyman BAYRAKCIOĞLU ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN FİNANSAL PERFORMANSI: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ, 153-164
FINANCIAL PERFORMANCE OF UNIVERSITY HOSPITALS: CASE OF ANKARA
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.48052
Abstract | Full text

32x32

-Mükrime ÖKSÜZ DEMİRGUBUZ -Vesile ÖMÜRBEK GİZLİ KALİTE MALİYETLERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA, 165-191
AN APPLICATION ON THE DETERMINATION OF HIDDEN QUALITY COSTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.48566
Abstract | Full text

32x32

-Yasemin APALI SABRİ F. ÜLGENER’İN İKTİSADİ AHLAKI İLE WEBER’İN PROTESTAN AHLAKI’NIN KARŞILAŞTIRMASI, 192-200
A COMPARISON OF SABRI F. ULGENER'S ECONOMIC ETHICS AND WEBER'S PROTESTANT ETHIC
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.48567
Abstract | Full text


International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.