International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

International Journal of Business Economics and Management Perspectives

Editor: Prof. Dr. İsmail BEKCİ
Assistant Editor: Arş. Gör. Süleyman BAYRAKCIOĞLU
Publication Place: ISPARTA
Year-Number: 2020-1
Generic File | Full text | Cover photo |

Articles for this issue

32x32

-Nuri ÖMÜRBEK, Cem TÜTER ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE KAYAK EKİPMANLARI SEÇİMİ, 1-25
CHOICE OF SKI EQUIPMENT WITH ANALYTIC HIERARCHY PROCESS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.44521
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Esma Ebru Şentürk -Cihat KARTAL TÜRKİYE’DE KENT MARKALAMASI ALANINDA YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALAR ÜZERİNDE BİR İNCELEME, 26-41
AN INVESTIGATION ON ACADEMIC RESEARCHS IN THE FIELD OF PLACE BRANDING IN TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.44487
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

-Ali TOKER, Harun SULAK PAZARLAMA ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN NÖROPAZARLAMA İLE GELENEKSEL YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ, 42-52
COMPARATIVE ANALYSIS OF NEUROMARKETING AND TRADITIONAL METHODS USED IN MARKETING RESEARCH
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.44522
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

-Aysel ARSLAN, Çetin BEKTAŞ KURAMDAN KURUMSALLIĞA ETİK HAREKETİ: ANTALYA ATSO ÖRNEĞİ, 53-63
ETHICS MOVEMENT FROM THEORETY TO INSTITUTION: ANTALYA ATSO
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.44523
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Aybike Tuba Özden ERGENLERDE BAĞLANMA DAVRANIŞININ MARKA SADAKATİ İLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 64-83
A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTACHMENT BEHAVIOR AND BRAND LOYALTY IN ADOLESCENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.41664
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ahmet Fethi Durmuş -Fikret OTLU SAT VE GERİ KİRALA İŞLEMLERİNİN TFRS 16’YA GÖRE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE BOBİ FRS İLE KARŞILAŞTIRILMASI, 84-97
ACCOUNTING OF SELL AND LEASE BACK TRANSACTIONS BY TFRS 16 AND COMPARISON WITH BOBİ FRS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.41904
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Nezire Derya ERGUN ÖZLER -Nezire Derya ERGUN ÖZLER BİLGİ PAYLAŞIMININ PERSONEL GÜÇLENDİRME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ İNCELEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, 98-124
A RESEARCH OF THE EFFECT OF KNOWLEDGE SHARING ON THE EMPOWERMENT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.41905
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Vedat ACAR -Gökberk BAYRAMOĞLU MÜŞTERİ SADAKAT PROGRAMLARI KAPSAMINDA IFRS 15 MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDININ DEĞERLENDİRİLMESİ, 125-135
EVALUATION OF IFRS 15 REVENUE FROM CONTRACTS WITH CUSTOMER WITHIN THE SCOPE OF CUSTOMER LOYALTY PROGRAMS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.42077
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Ahmet YILDIRIM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ANLAYIŞININ BİR DEĞİŞKENİ OLARAK EĞİTİM VE GELİŞTİRMENİN ÖRGÜTLERİN REKABET POLİTİKASI ÜZERİNE ETKİSİ, 136-148
THE EFFECT OF HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CONCEPT ON THE COMPETITION POLICY OF ORGANIZATIONS ON TRAINING AND DEVELOPMENT
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.42652
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

YaŞar AlpTÜRK -Yaşar ALPTÜRK GÜVEN ENDEKSLERİ VE CDS PRİMLERİ İLE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN KEŞFİ, 149-168
DISCOVERING THE INTERDEPENDENCE BETWEEN TRUST INDICATORS AND STOCK PRICES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.42783
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Y. Sezer OĞUZHAN -Y. Sezer OĞUZHAN DUYGUSAL ZEKANIN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA, 169-180
THE EFFECT OF EMOTİONAL INTELLİGENCE ON QUİT INTENTİONS: A RESEARCH
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.44426
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

-Kubilay İŞGÖR, Sevil GEMRİK SOSYAL BELEDİYECİLİK FAALİYETLERİ: ZONGULDAK BELEDİYESİ İÇİN BİR ANALİZ, 181-204
SOCIAL MUNICIPALITY ACTIVITIES: AN ANALYSIS FOR THE MUNICIPALITY OF ZONGULDAK
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.44524
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

Aziz Gökhan Özkoç -Aziz Gökhan ÖZKOÇ ÇALIŞANLARDA HİSSEDİLEN ENERJİ VE YENİLİKÇİ EĞİLİMLERİN ÜRETKENLİK KARŞITI DAVRANIŞLARA ETKİSİ: TERMAL OTELLERDE BİR UYGULAMA, 205-218
THE EFFECT OF FEELING ENERGY AND INNOVATIVE TENDENCY ON COUNTER PRODUCTIVE BEHAVIORS OF EMPLOYEES: AN APPLICATION AT THERMAL HOTELS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.43830
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.