Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

KÜRESELLEŞME VE ORGANİZE SUÇ

Author:

Number of pages:
73-86
Year-Number:
2016-1

Küreselleşme olarak adlandırılan ve sermaye, enerji kaynakları, işgücü, hammadde, endüstri malları gibi değerlerinin serbest hareketinin önündeki engellerin ortadan kaldırılması ekseninde yaşanan değişim süreci, uluslararası sistemi ekonomik ve siyasi düzenlemelere zorlamaktadır. Bu düzenlemeler organize suç gruplarına yeni olanaklar sunmuştur. Esnek yapısı sayesinde yaşanan değişim sürecine süratle adapte olan organize suç olgusu, fırsatları kazanca çevirmiş ve suç ağı genişlemiştir. Organize suç gruplarının faaliyet yürüttüğü coğrafi alan genişlemiş ve rant sağladığı suç türlerinin sayısı artmıştır. Organize suç olgusu küresel çapta eylem gerçekleştirebilecek güce kavuşmuş, ülkelerin yasama, yürütme ve yargı kurumlarına sızmak suretiyle ülkelerde istikrarsızlık yaratmıştır. Düzenlemeler nedeniyle geçirgenleşen sınırlar suç unsuru nesnelerin geçişini kolaylaştırmıştır. İç savaş ve çatışmaların devam ettiği güçsüz ülkelerde, kontrol edilemeyen bölgelerde uyuşturucu ekim ve üretimi yaşanmaya başlamıştır. Çatışan taraflar ihtiyaç duydukları finansal kaynağı elde etmek için uyuşturucu sektörüne girmişlerdir. Silahların ücretini uyuşturucu ile ödemeleri nedeniyle uyuşturucu ve silah kaçakçılığının boyutu artmıştır. Bu gelişmeler uyuşturucu ve silah kaçakçılığının hacmini artırmıştır. Çatışma bölgelerinden uzaklaşmak isteyen kişiler ise yasal otoriteler tarafından engellendiklerinde suç gruplarına müracaat etmişlerdir. Bunun sonucundaysa insan kaçakçılığı ve insan ticareti suçları ortaya çıkmıştır

Keywords


The period of change named globalization that lived in the axes of removing the obstacles against free movement of capital, energy sources, labor, raw material, industrial products dictates international system to put many economic and political regulations into effect. These regulations provide many new opportunities to the organized crime syndicates. By means of its flexible structure, organized crime has been accommodated to the new situations, utilized the opportunities and the crime network has been spreaded. The geographical areas exploited by crime groups have been expanded. The crime types have became diversified. Organized crime gains the capability of carrying on crime business at global level and cause unstabilities in many countries by means of infiltrating their legislative, executive and judicial institutions. The borders, which are became porous because of the regulations, enabled border crossing of the crime elements. In the weak countries, in which the civil war and conlicts go on, drug agrarian and refine process come out in noncontrollable territories. In order to gain the financial sources they required, the conflicting parties have participated in drug industry. Because of paying the price of the arms by drugs, the size of both drug and arm smuggling grown up. The people, who would like to leave this clash environment, applied to the crime syndicates when they were prevented by legal authorities. As a result of this situation, human smuggling and human trade crimes arised.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,830
Number of downloads 1,928

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.