International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

KÜRESELLEŞME VE ORGANİZE SUÇ


Küreselleşme olarak adlandırılan ve sermaye, enerji kaynakları, işgücü, hammadde, endüstri malları gibi değerlerinin serbest hareketinin önündeki engellerin ortadan kaldırılması ekseninde yaşanan değişim süreci, uluslararası sistemi ekonomik ve siyasi düzenlemelere zorlamaktadır. Bu düzenlemeler organize suç gruplarına yeni olanaklar sunmuştur. Esnek yapısı sayesinde yaşanan değişim sürecine süratle adapte olan organize suç olgusu, fırsatları kazanca çevirmiş ve suç ağı genişlemiştir. Organize suç gruplarının faaliyet yürüttüğü coğrafi alan genişlemiş ve rant sağladığı suç türlerinin sayısı artmıştır. Organize suç olgusu küresel çapta eylem gerçekleştirebilecek güce kavuşmuş, ülkelerin yasama, yürütme ve yargı kurumlarına sızmak suretiyle ülkelerde istikrarsızlık yaratmıştır. Düzenlemeler nedeniyle geçirgenleşen sınırlar suç unsuru nesnelerin geçişini kolaylaştırmıştır. İç savaş ve çatışmaların devam ettiği güçsüz ülkelerde, kontrol edilemeyen bölgelerde uyuşturucu ekim ve üretimi yaşanmaya başlamıştır. Çatışan taraflar ihtiyaç duydukları finansal kaynağı elde etmek için uyuşturucu sektörüne girmişlerdir. Silahların ücretini uyuşturucu ile ödemeleri nedeniyle uyuşturucu ve silah kaçakçılığının boyutu artmıştır. Bu gelişmeler uyuşturucu ve silah kaçakçılığının hacmini artırmıştır. Çatışma bölgelerinden uzaklaşmak isteyen kişiler ise yasal otoriteler tarafından engellendiklerinde suç gruplarına müracaat etmişlerdir. Bunun sonucundaysa insan kaçakçılığı ve insan ticareti suçları ortaya çıkmıştır


Keywords


Küreselleşme, Organize Suç, Uyuşturucu Kaçakçılığı, İnsan Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti

Author: -Mustafa ARSLAN - Yakup ALTAN
Number of pages: 73-86
DOI: http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.5
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.