Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

MUHASEBE HATA VE HİLELERİ İLE MUHASEBE MESLEĞİNDE ETİK, AYDIN İLİNDE MUHASEBECİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages:
12-27
Year-Number:
2016-3

Yapılan bu çalışmada, meslek olarak muhasebecilik ve meslekte bulunanların etiğe bakışları ile muhasebe işlemlerinde yapılmakta olan hile ve hata konusu incelenmiştir. Öncelikle muhasebenin tanımı ve genel yapısı ile muhasebenin tarihsel gelişimi hakkında bilgiler ifade edilmiştir. Sonrasında ise muhasebe mesleğinde etik ve bununla beraber olarak muhasebe işlemlerinde yapılan hile ve hata konuları ele alınmıştır. Daha sonrasında ise bir anket hazırlanmış ve Aydın’da bulunan mali müşavirlerin eğitim düzeyleri, tecrübe ve deneyimleri, bulundukları mesleğinin etiksel çerçevesi ve meslekteki hile ve hatalarla ilgili birtakım fikirleri alınmıştır. Mali müşavirlerin eğitim düzeyleri, tecrübe ve deneyimleri, meslekte yapılan hile ve hatalarda ve dolayısıyla mesleğin etiksel çerçevesinde etkili olduğu görülmüştür.

Keywords


In this study, general construction of accounting, the work of chamberlain and chamberlain’s immoral situations and the obstacles and cheatings topics were quested. Firstly ıt was pointed out about accounting’s comprehension and technical informations. Than, the immoral situations in chamberlain and the topics related with abstacles and cheatings in this accounting were quested. The inquiry was prepared at the end of the study and different kinds of views were taken about the chamberlains educational level, their experiences in this job, the ethical situation of this career and accounting abstacles and cheatings. It was seen in this inpuiry that abstacles and cheatings were directly related with the chamberlains educational level and their experiences in that it was an impact on ethical values of this career

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,108
Number of downloads 1,987

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.