Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN:2458-8997

TÜRKİYE VE ABD’DEKİ MUHASEBE EĞİTİMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: MARMARA ÜNİVERSİTESİ VE THE UNIVERSITY OF TEXAS ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages:
1-16
Year-Number:
2016-2

Bir ülkenin muhasebe eğitimine verdiği önemin ve muhasebe eğitim kalitesinin en önemli göstergeleri üniversitelerinde yer alan eğitim programları içerisinde, muhasebe derslerinin sayısı, içeriği ve kredisidir. Dolayısıyla ülkeler arasında muhasebe eğitimlerinin karşılaştırılabilmesi için bu üç temel faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren yüksek öğretim kurumları arasındaki lisans düzeyinde muhasebe eğitimindeki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymaktır. Bu amaçla, Türkiye ve ABD’de muhasebe eğitiminde öne çıkan Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, “İşletme Bölümü” ile The University of Texas at Austin kampüsü içerisinde yer alan “McCombs School of Business”taki muhasebe derslerinin sayıları, içerikleri ve kredileri lisans bazında ayrı ayrı incelenmiştir. Elde edilen sayısal veriler üniversiteler bazında analiz edilmiş ve her iki ülkenin lisans düzeyindeki muhasebe eğitimleri bu veriler ışığında genel olarak karşılaştırılmıştır.

Keywords


The most crucial indicators of the importance given to accounting education in a certain country and its calibre are the number of accounting lectures in the curriculum of the programs offered in the universities and the content and credit of these lectures. Therefore, in order these accounting educations to be compared among countries these three fundamental factors should be taken into consideration. The purpose of the study is to present the similarities of and differences between undergraduate-level accounting education in the higher education institutions located in Turkey and the United States of America. For this reason, the numbers, contents and credits of accounting classes of Marmara University Economics and Administrative Faculty “Business Department” and the “McCombs School of Business” in the campus of The University of Texas at Austin as prominent universities of Turkey and United States, examined carefully at undergraduate levels separately. The quantitative data acquired are analysed on the basis of universities and the undergraduate accounting educations offered in both countries are compared within the light of these data.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,531
Number of downloads 1,743

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.