International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN NÖROPAZARLAMA İLE GELENEKSEL YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ


Tüketici eksenli pazarlama anlayışı ile tüketicileri tanımak, bilişsel, duygusal, davranışsal tepkilerini anlayabilmek ve etkili bir şekilde iletişim kurabilmek her daim pazarlama araştırmalarının temel amacı olmuştur. Pazarlama stratejilerinin başarısı, araştırmaların sonuçlarının güvenilir ve tatmin edici olmasına bağlıdır. Geleneksel araştırma yöntemleri tüketici davranışlarını doğru bir şekilde açıklamada bazı durumlarda yetersiz kalmaktadır. Pazarlama araştırmacıları tüketicileri daha iyi anlayabilmek, istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla yeni araştırma yöntemleri arayışına girmiştir. Son yıllarda teknoloji ve iletişim alanındaki gelişmeler sadece tüketim alışkanlıklarını etkilemekle kalmamış insan odaklı çalışan farklı disiplinlerin de etkileşimini sağlamıştır. Pazarlama biliminin diğer bilim dallarıyla etkileşiminden doğan nöropazarlama ile geleneksel araştırma yöntemlerinin eksik, zayıf yönlerinin giderilmesi ve tüketici tepkilerinin daha doğru ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada pazarlama araştırma süreci ve yöntemleri üzerinde durulmuş, geleneksel pazarlama araştırma yöntemleri ve nöropazarlama yöntemleri karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz ile pazarlama araştırmalarının daha etkili yapılması ve amaçlarına ulaşılabilmesi için doğru yöntemlerin seçimine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.


Keywords


Pazarlama Araştırması, Nitel Araştırma, Nöropazarlama

Author: -Ali TOKER, Harun SULAK
Number of pages: 42-52
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.44522
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.