Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN:2458-8997

PAZARLAMA ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN NÖROPAZARLAMA İLE GELENEKSEL YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

Author:

Number of pages:
42-52
Year-Number:
2020-1

Tüketici eksenli pazarlama anlayışı ile tüketicileri tanımak, bilişsel, duygusal, davranışsal tepkilerini anlayabilmek ve etkili bir şekilde iletişim kurabilmek her daim pazarlama araştırmalarının temel amacı olmuştur. Pazarlama stratejilerinin başarısı, araştırmaların sonuçlarının güvenilir ve tatmin edici olmasına bağlıdır. Geleneksel araştırma yöntemleri tüketici davranışlarını doğru bir şekilde açıklamada bazı durumlarda yetersiz kalmaktadır. Pazarlama araştırmacıları tüketicileri daha iyi anlayabilmek, istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla yeni araştırma yöntemleri arayışına girmiştir. Son yıllarda teknoloji ve iletişim alanındaki gelişmeler sadece tüketim alışkanlıklarını etkilemekle kalmamış insan odaklı çalışan farklı disiplinlerin de etkileşimini sağlamıştır. Pazarlama biliminin diğer bilim dallarıyla etkileşiminden doğan nöropazarlama ile geleneksel araştırma yöntemlerinin eksik, zayıf yönlerinin giderilmesi ve tüketici tepkilerinin daha doğru ölçülmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada pazarlama araştırma süreci ve yöntemleri üzerinde durulmuş, geleneksel pazarlama araştırma yöntemleri ve nöropazarlama yöntemleri karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz ile pazarlama araştırmalarının daha etkili yapılması ve amaçlarına ulaşılabilmesi için doğru yöntemlerin seçimine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Keywords


Recognizing consumers with the understanding of consumer-oriented marketing, understanding cognitive, emotional and behavioral responses and communicating effectively have always been the main objective of marketing research. The success of marketing strategies depends on the reliable and satisfactory results of their research. Traditional research methods are in some cases inadequate to accurately describe consumer behavior. Marketing researchers have been looking for new research methods in order to better understand consumers and respond to their needs and demands. In recent years, advances in technology and communication have not only influenced consumption habits, but have enabled people to interact in different disciplines. Neuromarketing arising from the interaction of marketing science with other disciplines aims to eliminate deficiencies, weaknesses of traditional research methods and to measure consumer responses more accurately. In this study, marketing research process and methods are emphasized and traditional marketing research methods and neuromarketing methods are analyzed comparatively. With this analysis, it is aimed to contribute to the selection of the right methods in order to make the marketing researches more effective and achieve its objectives.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 779
Number of downloads 362

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.