International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

AKDENİZ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK NATO VE AVRUPA BİRLİĞİ GİRİŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


Soğuk Savaş sonrası yeni tehditlerin ortaya çıkması ve Avrupa Birliği’nin (AB) genişleme süreciyle Akdeniz hem Avrupa hem de Atlantik güvenliği için daha önemli hale gelmiştir. Avrupa Birliği Akdeniz bölgesinde işbirliğine yönelik girişimlerde bulunmuş ancak bu girişimler istikrarlı komşular çerçevesinde şekillenmiştir. Ancak Batı için Sovyet tehdidi sona erdikten sonra Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da meydana gelen gelişmeler sonucunda AB’nin yanı sıra Kuzey Atlantik Andlaşması Örgütü (NATO) de güney ve kuzey işbirliğini artırmak; uluslararası güvenliğe katkıda bulunmak amacı ile Akdeniz’e yönelmiştir. AB’nin aksine NATO Akdeniz’deki çatışmaların önlenmesine yönelik stratejik ortaklık aramaktadır. Özellikle Ortadoğu’da yer alan istikrarsız devletler, yükselen radikal İslam ve kitle imha silahlarındaki artış NATO’yu Akdeniz’e yönlendirmiştir. Karşılıklı güvensizliklerin ortadan kaldırılması ile ortak güvenlik Akdeniz’e genişletilebilecektir. Bu çalışma, AB ve NATO Akdeniz politikalarının gelişimini irdeleyerek benzer ve farklılaştığı noktaları analiz etmeye çalışmaktadır. Bu çerçevede elde edilen bilgiler ışığında daha çok sert güç ile anılan NATO’nun ve normatif bir güç olarak ortaya çıkan AB’nin, Akdeniz’deki siyasi girişimlerinin yetersiz ve etkisiz kaldığı görülmektedir.


Keywords


NATO, Akdeniz, Avrupa Birliği, Güvenlik, Atlantik

Author: -Merve AYTAÇ, Muharrem GÜRKAYNAK
Number of pages: 75-88
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40374
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.