Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN:2458-8997

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE KORSAN YAYINCILIK

Author:

Number of pages:
17-27
Year-Number:
2016-2

Teknolojinin gelişmesi ile her alanda olduğu gibi fikri mülkiyet alanında da önemli gelişmeler söz konusu olmuştur Bu çalışmada özellikle son yıllarda giderek artan korsan yayıncılığın mevcut durumu fikri mülkiyet hakları açısından incelenmiştir. Genel olarak fikri mülkiyet hakları, fikri çaba ve zekânın ürünlerini yasal yollardan korumayı hedefleyen haklardır (Taş, 2006: 81). Bilgi çağı, küreselleşme, küreselleşen pazar gibi son yıllarda sıkça söz edilen kavramlar nedeniyle fikri mülkiyet hakları kavramının önemi artmıştır. Yine bilgi çağının öneminin artması ile birlikte dünyada ve ülkemizde korsanlık yayılmış ve korsan kaset, kitap, CD gibi ürünlerin dağıtım ve satışı da giderek artmıştır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı; fikri mülkiyet hakları ve korsan yayıncılığın durumunun incelenerek, korsan yayıncılık ile ilgili gerekli mücadele tedbirlerinin değerlendirilmesidir.

Keywords


As a result of technological developments, significant changes have been seen in many areas including intellectual rights. In this research, intellectual rights and ever increasing piracy issues have been examined. Generally, intellectual property rights are the rights which aim to protect products of intellectual effort and intelligence. Concept of intellectual property rights gained importance because of information era, globalisation and globalising market concepts. Piracy is disseminated in ourcountry and the world. Due to increase in importance of information era, in addititon distribution and selling of piratecasette, book, CD and similar product shave increased. In this context the aim of this study is to examine position of intellectual property rights and pirate publication and to evaluate precautions tofight with them.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,419
Number of downloads 1,722

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.