Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN:2458-8997

GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN KARAR VERMEDE STRATEJİK DÜŞÜNCEYE ETKİLERİ

Author:

Number of pages:
53-61
Year-Number:
2016-4

Girişimcilerin sahip oldukları bazı özelliklerin onların karar verme sürecinde etkili olduğu yapılan bazı çalışmalarda tespit edilmiştir. Bu çalışma da girişimcilerde bulunan risk alma, başarı ihtiyacı, içsel kontrol odağı ve yenilikçilik özelliklerinin karar vermede stratejik düşünce üzerinde etkili olup olmadığını ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Erzurum’da KOSGEB girişimcilik desteklerinden faydalanmakta olan 124 girişimci üzerinde gerçekleştirilen bu araştırmada elde edilen sonuçlar, araştırmaya konu olan girişimcilik özelliklerinin tamamının karar vermede stratejik düşünce ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

Keywords


It has been seen in the previous studies that some entrepreneurship characteristics have effect on entrepreneurs’ decision making process. The main purpose of this study is to investigate whether there are significant effects of risk taking, need for achievement, locus of control and innovativeness on strategic thinking in decision making. The data were gathered from 124 entrepreneurs who are taking advantage of KOSGEB entrepreneurship supports. According to the results of the study, risk taking, need for achievement, locus of control and innovativeness have positive effects on strategic thinking in decision making.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,416
Number of downloads 1,729

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.