Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

ŞÜPHELİ VE DEĞERSİZ TİCARİ ALACAKLAR, HUKUKSAL SEYRİ VE MUHASEBE KAYITLARI

Author:

Number of pages:
155-168
Year-Number:
2019-2

V.U.K.’nun 323.maddesine göre şüpheli alacaklar; ticari ve zirai kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; dava veya icra safhasında bulunan alacaklar ve yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafın ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklardır. Bunlar dışında bir alacağın şüpheli hale gelmesi için alacağın zamanında tahsil edilmemiş olması, firmanın bilanço usulünde defter tutuyor olması ve alacağın teminatsız olması gerekmektedir. İşletmelerde şüpheli alacakların yanında vazgeçilen alacaklar ve değersiz alacaklar da mevcut olabilir. Değersiz alacak mahkeme kararına göre veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkân kalmayan alacaklardır. Vazgeçilen alacaklar da konkordato ve sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacakları içermektedir. Değersiz alacak kesinleştikten sonra 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabına alınır. Vazgeçilen alacaklarda ise bekleme süresi 3 yıldır; daha önce işin terki, ölüm veya devir hallerinde alacak K/Z hs’na intikal ettirilir. Alacaklar ilgili tüm işlemlerde V.U.K. hükümleri uygulanır.

Keywords


From T.P.L.’s 323. Article, suspecious receivables, in condition of relevant to having commercial and agricultural gain or continuation of commercial and agricultural gain, in phase of to be lawsuit receivables or execution receivables and protests or having unpay of indebted side in spite of asking once or more times, are not worth to be lawsuit and execution receivables prosecution. Except these, once a receivables became suspecious it have to collected after the right time, firm registers like balance method and receivables must be unguaranteed. Administrations could have suspecious receivables and abandoned receivables and worthless receivabless. Worthless receivabless are unable collected receivabless according to law court or conviction of a document abandoned receivabless contains abondoned to taken by the way of concordat and via peace. After the worthless receivables became definite, 659 Other Ordinary Expense and Losses are taken to bill in abandonned receivabless, waiting period is 3 years. While the condition of the ex job’s leaving, death and transfer. Receivables are innerited to P/L hs. All processes about receivabless have T.P.L. rules.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,484
Number of downloads 789

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.