International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

ŞÜPHELİ VE DEĞERSİZ TİCARİ ALACAKLAR, HUKUKSAL SEYRİ VE MUHASEBE KAYITLARI


V.U.K.’nun 323.maddesine göre şüpheli alacaklar; ticari ve zirai kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla; dava veya icra safhasında bulunan alacaklar ve yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafın ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük alacaklardır. Bunlar dışında bir alacağın şüpheli hale gelmesi için alacağın zamanında tahsil edilmemiş olması, firmanın bilanço usulünde defter tutuyor olması ve alacağın teminatsız olması gerekmektedir. İşletmelerde şüpheli alacakların yanında vazgeçilen alacaklar ve değersiz alacaklar da mevcut olabilir. Değersiz alacak mahkeme kararına göre veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkân kalmayan alacaklardır. Vazgeçilen alacaklar da konkordato ve sulh yoluyla alınmasından vazgeçilen alacakları içermektedir. Değersiz alacak kesinleştikten sonra 659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabına alınır. Vazgeçilen alacaklarda ise bekleme süresi 3 yıldır; daha önce işin terki, ölüm veya devir hallerinde alacak K/Z hs’na intikal ettirilir. Alacaklar ilgili tüm işlemlerde V.U.K. hükümleri uygulanır.


Keywords


Şüpheli Alacaklar, Değersiz Alacaklar

Author: -Mehmet Serdar ATAY
Number of pages: 155-168
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40382
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.