Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

HÜKÜMET VE SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA “TURİZMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” KAVRAMI

Author:

Number of pages:
1-11
Year-Number:
2016-3

Bu çalışmanın amacını, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadar kurulmuş olan hükümetlerin programları ile halen TBMM’de temsil edilen siyasi partilerin parti programlarında “turizmde sürdürülebilirlik” konusu oluşturmaktadır. Çalışmada, sürdürülebilir turizm veya bu kavramı çağrıştıran kelimeler (turizmin çeşitlendirilmesi, doğa turizmi, kültür turizmi, eko turizm, yayla turizmi, alternatif turizm vb. gibi) belirlendikten sonra hükümet ve siyasi parti programlarında bu kavramların yer alıp almadığı incelenmiştir. Çalışmada yöntem olarak “içerik analizi” yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi özetle, metin içeriği toplama ve analiz etme tekniğidir. İçerik analizi ile, kayıtlı bilgi içeren her tür basılı, görsel, elektronik ve diğer türden belgelerin analizi mümkündür. Sosyal bilimlerde veri elde etmede sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

Keywords


The aim of the study is to examine the sustainability in tourism in the programs of governments that have been set up since the establishment of the Republic of Turkey and the party programs of political parties currently being represented in the Grand National Assembly of Turkey. The tourism sector has been one of the indispensable sectors for the governments especially after the 1980s for reasons such as providing employment, contributing positively to country's promotion and providing foreign currency inflow, which is very important for developing countries. Likewise, political parties provide tips about what policy they will follow about the sectors when they come to power through party programs. Therefore, both government programs as well as political party programs were considered important sources of data for our study and studied. After the term sustainable tourism or words evoking the term (the diversification of tourism, nature tourism, cultural tourism, eco-tourism, village tourism, alternative tourism, etc.) were determined, it was checked in the government and political party programs whether these terms have been included or not.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,567
Number of downloads 1,906

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.