Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

EĞİTİM SEKTÖRÜ MUHASEBE UYGULAMA SÜREÇLERİ: ÖZEL OKUL ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages:
74-89
Year-Number:
2019-1

Türk Dil Kurumu’nun (TDK) güncel sözlükte yaptığı tanıma göre örgün eğitim, bireylerin çalışma hayatına başlamadan önce okul veya okul niteliğine sahip yerlerde, belli kurallara ve amaçlara göre, kişilerin bilgi açısından gelişimlerini sağlamak için düzenlenen eğitimdir. Aynı şekilde özel okul ise, mülkiyeti devlete ait olmayan yani kişiye ve özel bir kurulaşa ait olan alanlarda verilen eğitimdir. Çalışmanın amacı, eğitim işletmelerinin öncelikli ve özellikli durumları göz önünde bulundurularak muhasebe uygulama süreçlerinin araştırılmasıdır. Literatürde yapılan incelemeler neticesinde özel okullarda muhasebe uygulama sürecine ilişkin yeterli çalışma olmadığı ve yapılan çalışmaların ise öncelikli noktasının vergilendirme olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple; eğitim sektöründe muhasebe uygulama süreçlerinin açıklandığı bu çalışma literatüre katkı açısından önemlidir.

Keywords


According to the definition of the Türk Dil Kurumu (TDK) in the current dictionary, formal education is the training organized to provide the development of individuals in terms of knowledge according to certain rules and purposes in places that have the character of school or school before the beginning of their working life. In the same way, the private school is the education given to the people who are not owned by the state and that belong to a private institution. The aim of the study is to investigate the application process of accounting by taking into consideration the priority and special situation of educational enterprises. As a result of the studies conducted in the literature, it has been determined that there is not enough work in the accounting application process in private schools and the priority point of the studies is taxation. Therefore; This study, which explains the accounting application processes in the education sector, is important in terms of contributing to the literature.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 2,397
Number of downloads 2,269

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.