International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

MUHASEBE ETİĞİ VE ETİK DIŞI DAVRANMAYA YÖNELTEN SEBEPLER: NEVŞEHİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA


Bu araştırmanın amacı muhasebe mesleğinde etik ve mali müşavirleri etik dışı davranmaya yönelten sebepler olarak belirlenmiştir. Araştırmada Nevşehir’de bağımsız olarak görev yapan mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler evren olarak belirlenmiştir. Araştırmada 65 meslek mensubuna anket yapılmıştır. Araştırmanın temelini oluşturan “Bir meslek mensubu olarak her zaman meslek etik kurallarına uygun hareket ederim” ifadesine verilen cevaba göre ortalama 2,95 ve standart sapması 0,944 sonucu elde edilmiştir. Nevşehir meslek mensupları, meslek etiğinin gelişmesinde etkili olan faktörün ilk sırada eğitim (ortalama 4,69); ikinci sırada ise toplumsal faktör (ortalama 4,44) olarak ifade etmişlerdir. Ayrıca, ankete katılan meslek mensuplarının etik dışı davranışta bulunmama sebepleri; 3. kişiler, (devlet, milli ruh, maddi kayıp gibi) ya da kendi vicdanları daha etkili olduğu görülmüştür. Son olarak bu çalışmanın bazı kısıtları olduğu belirtilmiş ve bu konu ile ilgili olarak gelecekte araştırma yapacaklara bazı öneriler sunulmuştur.


Keywords


Meslek Etiği, Etik Dışı Davranış, Mali Müşavirler, Muhasebe.

Author: -Eda KÖSE, Mehmet Emin ALDEMİR
Number of pages: 1-15
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40370
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.