Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

ADİL FİYAT KAVRAMININ DÜŞÜNSEL KÖKENLERİ VE ORTAÇAĞ ADİL FİYAT DÜŞÜNCESİNİN DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE

Author:

Number of pages:
27-60
Year-Number:
2019-2

Bu çalışma, Aristo’dan Adam Smith’e kadar, Hıristiyanlık, kilise babalarının yorumları, Roma ve Frank Devleti’nin hukuk kodları, Roma ve kilise hukukçuları ile skolastik teologlar tarafından geliştirilen adil fiyat düşünce¬sini, bu düşüncenin kökenlerini ve geçirdiği dönüşümü incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın temel hİpotezi, adil fiyat düşüncesinin etik (ahlâk) dünya ile pratik dünyayı bağdaştırma çabasında olan bir düşünce olduğudur. Çalışmanın temel sorusu, adil fiyat düşüncesinin pratik dünyada uygulama alanı bulup bulmadığıdır. Bunun için, Ortaçağ’daki adil fiyat düşüncesi ve bu düşünceyi etkileyen temel faktörler ile bu düşüncenin dönüşüm dinamikleri ve dönüşüm süreçleri ile bu düşüncenin pratikte bir karşılığının olup olmadığı tespit edilecek¬tir. Elde edilmesi umulan sonuç, adil fiyatın, düşünsel platformda ifade edildiği şekliyle pratik dünyada bir uygulama alanı bulmadığı; etik dünya ile pratik dünya arasında bir ilişki tesis edemediğidir.

Keywords


This study intends to examine the concept of just price, together with the roots and the evolution there-of, as formulated and developed, through a span of time Middle Age, by the teachings of Christianity and the commentaries of Church fathers, the Roman and Carolingian codes of law and the ecclesiastical jurists as well as the Roman and scholastic theologians. The basic hypothesis of the study is that the concept of just price is an outcome of the efforts to reconcile the ethics (morality) with reality. The principal question proposed by the re-search argues the applicability of the concept of just price in practice. In order to find a satisfactory answer, the emergence of the thought of just price and the major factors influencing it together with the transformative dy-namics behind and the process of transformation will be highlighted. The anticipated (early) result of the re-search suggests that the theory of just price is not compatible with the practices of the real world.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,501
Number of downloads 669

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.