KAMU YÖNETİMİ VE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE VERİLEN EĞİTİMİN GİRİŞİMCİLİK HİSLERİNE KATKISININ ÖLÇÜLMESİ

Author:

Year-Number: 2017-8
Number of pages: 41-54
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, İşletme ve iktisat öğrencilerinin aldıkları eğitimin girişimcilik eğilimlerini artırıp artırmadığını ölçmektir. Buna ek olarak işletme ve kamu bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri arasındaki fark olup olmadığı analiz edilecektir. Genel anlamıyla eğitim seviyesi yükselen bireylerin risk alma eğilimi ile bağımsızlık arzusu yükselecektir. Bu nedenle kendi işine sahip olma arzusuyla girişimcilik potansiyelleri artacaktır. Buna ek olarak girişimcileri başarıya yönlendiren en temel etmenler arasında içsel kontrol odağının olduğu da görülür. Literatürde genel kabul gören bu görüşler işletme ve kamu bölümü öğrencileri üzerinde sınanmıştır. Araştırmada t testi ve Annova yöntemi kullanılacaktır. Ayrıca girişimcilik eğilimleri cinsiyet ve kişilerin daha önce yaşadığı yerle, anne baba mesleği, yaş ile ilişkili olup olmadığı araştırılacaktır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to measure whether the education of Dumlupınar University, Faculty of Economics, Business and Economics has increased the entrepreneurship tendencies. In addition, it will be analyzed whether there is a difference between entrepreneurial tendencies of business and public sector students. In general, the tendency to take risks and the desire for independence will rise for individuals who are rising education level. For this reason, entrepreneurial potentials will increase with the desire to have their own business. In addition, it is also seen that the main factors that drive entrepreneurship success are the internal control focus. These generally accepted views in the literature have been tested on business and public sector students. The t test and Annova method will be used in the research. In addition, entrepreneurship tendencies will be investigated in terms of gender and whether they were related to the place where they lived before, their parents' occupation, and age.

Keywords