Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN:2458-8997

İŞLETMELERİN ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN TESPİT EDİLMESİ AMACIYLA GRİ TAHMİN YÖNTEMİNİN KULLANIMI: BİR UYGULAMA

Author:

Number of pages:
1-15
Year-Number:
2018-2

Günümüzde yayınlanan sürdürülebilirlik raporlarının ve entegre raporların hızla artması ile birlikte bir çok işletme hem finansal hem de finansal olmayan bilgileri yayınlamaktadır. Daha bilinçli hareket ederek yatırım yapan bilgi kullanıcıları işletmelerin sürdürülebilirliklerini araştırarak hem geçmiş hem de gelecekteki finansal ve finansal olmayan bilgileri talep edebilmektedir. Ayrıca giderek artan çevre kirliliğinin sonucu olarak, biyosferin sürdürülebilir kullanımı, işletmelerin çevresel politikaları ile çevresel bilgileri daha çok sorgulanır hale gelmektedir. İşletmeler çevre muhasebesi kapsamında çevresel bilgilere daha fazla önem göstermektedirler. Buna bağlı olarak, finansal olmayan bilgilerin içerisinde önemli bir yer tutan çevresel bilgilere ilişkin gelecekteki tahmini verilerin yayınlanması yakın gelecekte bir gereklilik olarak karşımız çıkabilecektir. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı işletmelerin çevresel sürdürülebilirliklerinin belirlenebilmesi için Gri tahmin yönteminin kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, bir firmanın sürdürülebilirlik raporlarında yayınladığı çevresel bilgiler ele alınmış ve bu verilere Gri tahmin yöntemleri uygulanarak firmanın gelecekteki tahmini çevresel bilgilerine ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda Gri tahmin yöntemlerinin düşük göreceli hata yüzdeleri sayesinde oldukça güvenilir sonuçlar sunduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla tahmin yöntemlerinin kullanılması sayesinde, işletmelerin yayınladıkları sürdürülebilirlik raporlarında gerçekleşmiş çevre verilerinin yanı sıra geleceğe dönük tahminlerin de raporlarda yer verilebileceği görülmektedir.

Keywords


Many enterprises publish both financial and non-financial information, with the rapid increase in sustainability reports and integrated reports published today. Information users investing in a more conscious manner can investigate the sustainability of businesses and demand both past and future financial and non-financial information. In addition, as a result of increasing environmental pollution, sustainable use of the biosphere, environmental policies and environmental information of enterprises become more questionable. Enterprises pay more attention to environmental information within the scope of environmental accounting. Accordingly, the publication of estimated future data on environmental information, which is an important part of non-financial information, may be a requirement in the near future. Therefore, the purpose of this study is to investigate the usability of the Gray Estimation Method to determine the environmental sustainability of the enterprises. For this purpose, the environmental information published by a firm in its sustainability reports has been taken into consideration and the forecasted environmental information of the company has been reached by applying Gray estimation methods. As a result of the study, it was found that Gray estimation methods provide very reliable results with low relative error percentages. Therefore, thanks to the use of estimation methods, it can be seen that future forecasts can be included in the reports as well as environmental data realized in the sustainability reports issued by enterprises.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,528
Number of downloads 1,670

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.