International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

İŞLETMELERİN ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKLERİNİN TESPİT EDİLMESİ AMACIYLA GRİ TAHMİN YÖNTEMİNİN KULLANIMI: BİR UYGULAMA


Günümüzde yayınlanan sürdürülebilirlik raporlarının ve entegre raporların hızla artması ile birlikte bir çok işletme hem finansal hem de finansal olmayan bilgileri yayınlamaktadır. Daha bilinçli hareket ederek yatırım yapan bilgi kullanıcıları işletmelerin sürdürülebilirliklerini araştırarak hem geçmiş hem de gelecekteki finansal ve finansal olmayan bilgileri talep edebilmektedir. Ayrıca giderek artan çevre kirliliğinin sonucu olarak, biyosferin sürdürülebilir kullanımı, işletmelerin çevresel politikaları ile çevresel bilgileri daha çok sorgulanır hale gelmektedir. İşletmeler çevre muhasebesi kapsamında çevresel bilgilere daha fazla önem göstermektedirler. Buna bağlı olarak, finansal olmayan bilgilerin içerisinde önemli bir yer tutan çevresel bilgilere ilişkin gelecekteki tahmini verilerin yayınlanması yakın gelecekte bir gereklilik olarak karşımız çıkabilecektir. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı işletmelerin çevresel sürdürülebilirliklerinin belirlenebilmesi için Gri tahmin yönteminin kullanılabilirliğinin araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, bir firmanın sürdürülebilirlik raporlarında yayınladığı çevresel bilgiler ele alınmış ve bu verilere Gri tahmin yöntemleri uygulanarak firmanın gelecekteki tahmini çevresel bilgilerine ulaşılmıştır. Çalışma sonucunda Gri tahmin yöntemlerinin düşük göreceli hata yüzdeleri sayesinde oldukça güvenilir sonuçlar sunduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla tahmin yöntemlerinin kullanılması sayesinde, işletmelerin yayınladıkları sürdürülebilirlik raporlarında gerçekleşmiş çevre verilerinin yanı sıra geleceğe dönük tahminlerin de raporlarda yer verilebileceği görülmektedir.


Keywords


Çevre Muhasebesi, Çevresel Sürdürülebilirlik, Çevresel Bilgiler, Sürdürülebilirlik Raporlaması, Gri Tahmin Yöntemi.

Author: -Mahmut Sami ÖZTÜRK
Number of pages: 1-15
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.6724
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.