Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN:2458-8997

TÜRKİYE'DE SEÇİMLERE KATILIMIN BELİRLEYİCİLERİ: ÖZEL DURUMDA TELEVİZYON ETKİSİ

Author:

Number of pages:
1-10
Year-Number:
2017-6

Seçimlere katılım oranının belirleyicileri konusu politik ekonomi ve kamu tercihinde ortak bir araştırma konusu olmuştur. Bu makalede Türkiye’de seçimlere katılım anlamında televizyonun halkı nasıl etkilediği araştırılmıştır. Araştırma tekniği olarak, 1969-2009 yılları arasında panel veri ekonometrisi ile seçimlerden önce televizyon vericilerinin kurulduğu illeri belirleyen kukla değişken kullanılmıştır. Çalışma sonucunda televizyon yayınını izlemeye başlayan illerde yaşayanların televizyon yayınının olmadığı illere göre daha fazla seçimlere katılım gösterdiği bulunmuştur. Ayrıca kişi başı gelir, lise ve üniversite mezunu oranı ve nüfus değişkenlerinin Türkiye’de seçimlere katılım ile ilişkili olduğu bulunmuştur.

Keywords


The topic of the determinants of voting turnout has become a common research area in political economy and public choice. We study on Turkey in this paper and particularly try to find how television influences people in terms of participation to the elections. We use panel data econometric method and create a dummy variable that identify the provinces where television transmitter was set up before election. We show that the provinces where residents began to follow television broadcast participated the elections much more compared to provinces without television broadcasting. We also find that income per capita, high school and university graduate ratio and population variables are associated with voter turnout in Turkey.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,490
Number of downloads 1,721

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.