International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

EFFICIENCY ANALYSIS OF PRIVATE PENSION COMPANIES (2011-2016)


Bireysel emeklilik sistemi, katılımcıların gönüllülük esasına göre yatırmış olduğu fonların yönetilmesini kapsar. Yatırılan bu fonlar ülkenin tasarruf oranını arttırırken fonların sermaye piyasasında yatırımlara dönüşmesiyle birlikte bireylerin ve ülkenin refah seviyesini arttırması açısından oldukça önemlidir. Özellikle son yıllarda yapılmış olan yatırımlara kaynak sağlamak, tasarruf oranlarını arttırmak ve istenilen düzeye yükseltmek amacı ile bireysel emeklilik sistemine devlet desteğinin arttığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki bireysel emeklilik şirketlerinin 2011-2016 yılları arasındaki etkinliklerini veri zarflama analizi yöntemiyle ölçmektir. Analiz aşamasında Toplam varlıklar, Özsermaye ve katkı payı tutarı girdi değişkeni olarak, prim üretimi ve yatırım gelirleri ise çıktı değişkeni olarak kullanılmıştır. Ele alınan dönem itibari ile ilk yıllarda analize dâhil edilen işletmelerin büyük bir kısmının etkinlik sınırının altında kaldığı ilerleyen yıllarda ise ilgili işletmelerin etkinlik değerlerinde artış olduğu görülmüştür.


Keywords


Bireysel Emeklilik Sistemi, Veri Zarflama Analizi, Etkinlik, Verimlilik, Sigortacılık.

Author: -Zehra KILINÇ, Fatma MUMCU KÜÇÜKÇAYLI
Number of pages: 102-113
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40376
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.