Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

EFFICIENCY ANALYSIS OF PRIVATE PENSION COMPANIES (2011-2016)

Author:

Number of pages:
102-113
Year-Number:
2019-2

Bireysel emeklilik sistemi, katılımcıların gönüllülük esasına göre yatırmış olduğu fonların yönetilmesini kapsar. Yatırılan bu fonlar ülkenin tasarruf oranını arttırırken fonların sermaye piyasasında yatırımlara dönüşmesiyle birlikte bireylerin ve ülkenin refah seviyesini arttırması açısından oldukça önemlidir. Özellikle son yıllarda yapılmış olan yatırımlara kaynak sağlamak, tasarruf oranlarını arttırmak ve istenilen düzeye yükseltmek amacı ile bireysel emeklilik sistemine devlet desteğinin arttığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki bireysel emeklilik şirketlerinin 2011-2016 yılları arasındaki etkinliklerini veri zarflama analizi yöntemiyle ölçmektir. Analiz aşamasında Toplam varlıklar, Özsermaye ve katkı payı tutarı girdi değişkeni olarak, prim üretimi ve yatırım gelirleri ise çıktı değişkeni olarak kullanılmıştır. Ele alınan dönem itibari ile ilk yıllarda analize dâhil edilen işletmelerin büyük bir kısmının etkinlik sınırının altında kaldığı ilerleyen yıllarda ise ilgili işletmelerin etkinlik değerlerinde artış olduğu görülmüştür.

Keywords


The individual pension system covers the management of the funds invested by the participants on a voluntarily basis. These funds are important in terms of increasing the country's savings rate as well as increasing the welfare of individuals and the country with the transformation of funds into capital market investments. In recent years, states have increasingly supported the private pension system to provide resources to the investments and increase the saving rates. The aim of this study is to measure the effectiveness of individual pension companies in Turkey between the years 2011-2016 with data envelopment analysis method. In the analysis phase, while total assets, equity and contribution rates were used as input variables, premium production and investment income were used as output variables. The majority of companies included in the analysis in the first years were below the efficiency limit and in the following years an increase was observed in the efficiency values of the related companies.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,462
Number of downloads 707

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.