Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN:2458-8997

BIST’DE İŞLEM GÖREN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN MULTIMOORA YÖNTEMİYLE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

Author:

Number of pages:
64-75
Year-Number:
2016-2

Bu çalışmanın amacı, BIST’de sigorta sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin finansal açıdan performanslarını değerlendirmektir. Çalışmada BIST’de sigorta sektöründe faaliyet gösteren 6 sigorta şirketi (Ak Sigorta, Anadolu Sigorta, Aviva Sigorta, Güneş Sigorta, Halk Sigorta ve Ray Sigorta) 10 adet finansal oran (cari oran, nakit oranı, varlık devir hızı, borç oranı, brüt kar marjı, net kar marjı, öz sermaye karlılığı, yatırım karlılığı, fiyat/kazanç oranı ve piyasa değeri/defter değeri oranı) çerçevesinde finansal açıdan değerlendirilmiştir. Bu amaçla, çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan MOORA (The Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis) yöntemi kullanılarak bazı finansal oranların yardımıyla performans değerlemesi yapılmıştır. MULTIMOORA Yönteminin sonuçlarına ulaşmak için MOORA oran metodu, referans noktası yaklaşımı ve tam çarpım formu yöntemleri kullanılmıştır.

Keywords


The aim of this study is to appraise performance of companies which operates in insurance sector in BIST in a financial way. In this study, 6 insurance company (Ak Sigorta, Anadolu Sigorta, Aviva Sigorta, Güneş Sigorta, Halk Sigorta ve Ray Sigorta) which operates in insurance sector in BIST appraised in a financial way as part of 10 financial ratio (current ratio, cahs ratio, asset turnover rate, debt ratio, gross margin of profit, net magrin of profit, equity stability, investment stability, price/income ratio, and market value/book value ratio). For this purpose, performance valuation is made by using MOORA (The Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis) which is one of the multi criteria decision making techniques with the help of some financial ratios. MOORA ratio method, referance point approach and full miltiplication for methods used to reach the conclusions of MULTIMOORA method.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 1,610
Number of downloads 1,771

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.