SEMBOLİK BİLGİNİN TURİZM ÜZERİNE ETKİSİ: ANTALYA’DA RUS TURİSTLERİN VE KENDİNE ÖZGÜ MEKANLARIN BİRLİKTE-(D)EVRİMİ

Author:

Year-Number: 2016-4
Number of pages: 11-26
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışma Türkiye’de iyi bilinen turistik bir destinasyon olan Antalya bölgesinde teknik-olmayan inovasyon ve sembolik bilginin ortaya çıkışı ve evrimini araştırmaya çalışmaktadır. Bu çabanın arkasında, 1990’lardan bu yana gelen turist profilinin Alman-İngiliz’den zengin Rus turist şeklinde radikal biçimde değişimi sonucunda son dönemde bilgi talebinin değişimi ve bölgenin ve yerel firmaların bilgi birikimleri üzerinde güçlü etkileri olan Kendine Özgü Mekanlar ve lüks deneyiminin ortaya çıkışı yatmaktadır. Sonuçlar, bu değişimin literatürdeki coğrafi yakınlığın tersi olacak şekilde bölge-dışı uzaktan bilgi mobilitesi doğurduğunu göstermektedir. Bu durum, turizm sektöründeki değişimlere ayak uydurmak için çok-yerelli, çok-aktörlü ve çok-ölçekli ilişkilere ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla diğer bölgelerden ve kaynaklardan bilgi elde etmek ve bölge içerisindeki yeniden-dağılımını sağlamak için bilgi mobilitesi önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

This paper tries to investigate the emergence and evolution of particular non-technical innovations and symbolic knowledge in a well-known touristic destination in Turkey, namely Antalya region. The leitmotiv behind this case representation is the recent knowledge demand derived from huge manoeuvre in incoming tourists profile from German-Briton towards wealthy Russian since the 1990s and the consequent emergence of luxurious experience of Highly Individual Places which have strong impacts on the knowledge base of the region and local firms. The findings confirm that this manoeuvre generates extra-regional distance knowledge mobility in contrast to proximity literature. This, in turn, exposes the need for multi-local, multi-actor and multi-scalar relationships in order to adopt changes in tourism sector. Thus knowledge mobility matters for the knowledge to be acquired from other regions or sources and re-circulate it within the region.

Keywords