International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

TÜRKİYE’DE BİNEK OTOMOBİL FİYATLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN HEDONİK YAKLAŞIM ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ


Otomobil birçok farklı özelliğe sahip olan heterojen bir maldır. Hedonik fiyat modeli heterojen malların sahip olduğu özelliklerin fiyat üzerindeki etkisinin ölçülmesini sağlamaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de otomobillerde bulunan özelliklerin otomobilin fiyatını ne ölçüde etkilediği hedonik fiyat modeli ile tahmin edilmiştir. Analizde veri olarak Türkiye’de en fazla satışı yapılan 10 otomobil markasının 32 model ve alt modelinden oluşan 105 farklı otomobilin sahip olduğu özellikler kullanılmıştır. Model log-lin formunda oluşturulmuş ve değişen varyansı sınamak için White Testi uygulanmıştır. Modelde toplam 22 tane bağımsız değişken kullanılmış ve bunlardan 11 tanesi istatistiksel olarak 0,01 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Tahmin sonuçlarına göre, otomobil fiyatlarını etkileyen en önemli unsurlar; yakıt türü, ortalama yakıt tüketimi, otomobilin ağırlığı, silindir hacmi ve denge kontrol sistemi olarak belirlenmiştir.


Keywords


Hedonizm, Hedonik Fiyat Modeli, Otomobil Fiyatı, Otomobil Piyasası

Author: -Uğur ÇİÇEK - Hakkı KIYMIK
Number of pages: 76-85
DOI: http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.11
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.