International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

KONKORDATO SÜRECİ VE PROJELENDİRİLMESİNDE FİNANSAL HAREKETLERİN İZLENMESİ


İflas ertelemenin yürürlükten kalkmasıyla birlikte işletmeler için konkordato kurumuna başvurma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Konkordato, bir proje sürecini içermekte ve işletmenin borçlarını ödemesinde yeni bir yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Projenin uygulama sürecinde, muhasebenin karmaşık dili sebebiyle, özellikle, konkordato alacaklıları ve devlet açısından ayrıntılı ve nitelikli açıklamalar bir ihtiyaç olmuştur. Bu çalışmanın amacı gündemde olan konkordato kurumunun oluşum sürecine ve nedenlerine değinerek, uygulamacılara ışık tutması için konkordato projesinin detaylı olarak açıklanmasıdır. Çalışmada uygulama olarak, literatüre dayalı, detaylandırılmış proje önerisi kullanılmıştır.


Keywords


Konkordato, muhasebe, hukuk, vergi hukuku, şirketler hukuku

Author: -Ayşe Nilgün ERTUĞRUL
Number of pages: 114-127
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40377
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.