EKONOMİK KATMA DEĞERDE FİNANSAL PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİ: BIST100’DE İŞLEM GÖREN ÇİMENTO SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2016-5
Number of pages: 14-36
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Artan rekabet koşulları, işletmelerin uluslararası piyasalarda işlem görmesi pazara dayalı yönetim anlayışı gibi geleneksel muhasebe ölçütü yöntemlerinin işletmenin performansını tam olarak belirlemede karar alıcılar tarafından kullanılmasında yetersiz kalması, maliyet odaklı yönetim anlayışının önemini artırmakta, bu durum yeni performans ölçüm tekniklerinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Finansal performans ölçüm teknikleri arasındaki ekonomik katma değer (EVA) yöntemiyle çimento sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansal performansının ölçülmesi seminerin konusunu oluşturmaktadır. Maliyete dayalı yönetim anlayışının gerekliliğiyle, hem işletmenin tamamı hem de her bölüm için ayrı uygulanabilmesine olanak sağlayan değer tabanlı performans ölçüm yöntemi olan ekonomik katma değer (EVA) yöntemiyle 2015 yılında BIST’100 de işlem gören çimento sektöründeki firmaların performansı ölçülmektedir. Çalışmada öncelikle finansal performans ölçüm aracı ekonomik katma değer (EVA) açıklanmış akabinde hesaplama yöntemine değinilmiştir. Uygulama bölümünde ise çimento sektöründe faaliyet gösteren 4 şirketin ekonomik katma değerleri 2015 yılı hesaplanmıştır. Sonuç olarak bu yönteme göre yapılan hesaplamalar sonucu elde edilen veriler karşılaştırılarak çıkarımlarda bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

Increasing competition, the trading of firms in international markets and the management based on market make traditional accounting Standard methods incapable of assessing the performance of the firms, increase the importance of cost based management and lead to arise of new performance assessment techniques. This study uses one of the financial performance assessment technique namely economic valueadded (EVA) method in order to assess the financial performance of cement firms. With the requirement of cost based management approach, the financial performance of cement firms traded in BIST100 is assessed with the help of a value-based performance assessment method economic value added (EVA), which is applicable both to the entire of the firm and to the parts of the firm. In the study, first financial performance assessment method economic value added (EVA) is explained, then calculation methodology is mentioned. In the application part, the economic value added of 4 cement firms are calculated for the year 2015. Finally, with the comparison of outputs of this performance evaluation method some inferences are made.

Keywords