International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

EKONOMİK KATMA DEĞERDE FİNANSAL PERFORMANSIN ÖLÇÜLMESİ: BIST100’DE İŞLEM GÖREN ÇİMENTO SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA


Artan rekabet koşulları, işletmelerin uluslararası piyasalarda işlem görmesi pazara dayalı yönetim anlayışı gibi geleneksel muhasebe ölçütü yöntemlerinin işletmenin performansını tam olarak belirlemede karar alıcılar tarafından kullanılmasında yetersiz kalması, maliyet odaklı yönetim anlayışının önemini artırmakta, bu durum yeni performans ölçüm tekniklerinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Finansal performans ölçüm teknikleri arasındaki ekonomik katma değer (EVA) yöntemiyle çimento sektöründe faaliyet gösteren firmaların finansal performansının ölçülmesi seminerin konusunu oluşturmaktadır. Maliyete dayalı yönetim anlayışının gerekliliğiyle, hem işletmenin tamamı hem de her bölüm için ayrı uygulanabilmesine olanak sağlayan değer tabanlı performans ölçüm yöntemi olan ekonomik katma değer (EVA) yöntemiyle 2015 yılında BIST’100 de işlem gören çimento sektöründeki firmaların performansı ölçülmektedir. Çalışmada öncelikle finansal performans ölçüm aracı ekonomik katma değer (EVA) açıklanmış akabinde hesaplama yöntemine değinilmiştir. Uygulama bölümünde ise çimento sektöründe faaliyet gösteren 4 şirketin ekonomik katma değerleri 2015 yılı hesaplanmıştır. Sonuç olarak bu yönteme göre yapılan hesaplamalar sonucu elde edilen veriler karşılaştırılarak çıkarımlarda bulunulmuştur.


Keywords


Ekonomik Katma Değer, Çimento Sektörü, EVA, Performans ÖlçümYöntemi

Author: -Umut Tolga GÜMÜŞ - Beril TAŞDEMİR
Number of pages: 14-36
DOI: http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.26
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.