International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

International Journal of Business Economics and Management Perspectives

Editor: Prof. Dr. İsmail BEKCİ
Assistant Editor: Arş. Gör. Süleyman BAYRAKCIOĞLU
Publication Place: ISPARTA
Year-Number: 2019-2
Generic File | Full text | Cover photo |

Articles for this issue

32x32

- Eda KÖSE, Mehmet Emin ALDEMİR MUHASEBE ETİĞİ VE ETİK DIŞI DAVRANMAYA YÖNELTEN SEBEPLER: NEVŞEHİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA, 1-15
ACCOUNTING ETHICS AND REASONS TO BEHAVE UNETHICAL: A STUDY IN NEVŞEHİR PROVINCE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40370
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Bilgehan ÇAKMAK SEL, Mihriban COŞKUN ARSLAN KUYUMCULUK MUHASEBESİ, 16-26

DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40371
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Abdullah Mesud KÜÇÜKKALAY ADİL FİYAT KAVRAMININ DÜŞÜNSEL KÖKENLERİ VE ORTAÇAĞ ADİL FİYAT DÜŞÜNCESİNİN DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE, 27-60
ON THE DOCTRINAL ROOTS OF THE JUST PRICE AND THE TRANSFORMATION OF THE IDEA OF JUST PRICE THROUGH THE MIDDLE AGES
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40372
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Şakir SAKARYA, Nevzat ÇALIŞ, Devran DENİZ İTİBAR RİSKİNİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: BİST BANKACILIK SEKTÖRÜNDE İŞLEM GÖREN KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA, 61-74
THE EFFECT OF REPUTATION RISK ON FINANCIAL PERFORMANCE: AN APPLICATION ON PUBLIC BANKS TRADED IN BIST BANKING SECTOR
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40373
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Merve AYTAÇ, Muharrem GÜRKAYNAK AKDENİZ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK NATO VE AVRUPA BİRLİĞİ GİRİŞİMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI, 75-88

DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40374
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Yasemin HAYTA, Mehmet NALBANT KENTLİLİK BİLİNCİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: BİTLİS İLİ ÖRNEĞİ, 89-101
AN ASSESSMENT ON URBAN CONSCIOUSNESS: THE CASE OF BITLIS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40375
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Zehra KILINÇ, Fatma MUMCU KÜÇÜKÇAYLI EFFICIENCY ANALYSIS OF PRIVATE PENSION COMPANIES (2011-2016), 102-113

DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40376
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Ayşe Nilgün ERTUĞRUL KONKORDATO SÜRECİ VE PROJELENDİRİLMESİNDE FİNANSAL HAREKETLERİN İZLENMESİ, 114-127
THE FOLLOW OF FINANCIAL TRANSACTIONS IN THE CONCORDATUM PROCESS AND PROJECT DESIGN
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40377
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Seda TAPDIK, Nilüfer NEGİZ KENT AKTÖRLERİNİN KADIN DOSTU KENT ALGISI VE KENTTE DURUM: ZONGULDAK ÖRNEĞİ, 128-142
THE PERCEPTION OF WOMEN-FRIENDLY CITIES BY URBAN ACTORS AND THE SITUATION IN THE CITY: THE CASE OF ZONGULDAK
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40378
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Buğrahan KURT STRATEJİK PAZARLAMA PLANLAMASI: MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ ÖRNEĞİ, 143-154
STRATEGIC MARKETING PLANNING: THE CASE OF NATIONALIST MOVEMENT PARTY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40379
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Mehmet Serdar ATAY ŞÜPHELİ VE DEĞERSİZ TİCARİ ALACAKLAR, HUKUKSAL SEYRİ VE MUHASEBE KAYITLARI, 155-168
SUSPICIOUS AND VALUABLE TRADE RECEIVABLES, LEGAL NAVIGATION AND ACCOUNTING RECORDS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.40382
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.