International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

International Journal of Business Economics and Management Perspectives

Editor: Prof. Dr. İsmail BEKCİ
Assistant Editor: Arş. Gör. Süleyman BAYRAKCIOĞLU
Publication Place: ISPARTA
Year-Number: 2019-1
Generic File | Full text | Cover photo |

Articles for this issue

32x32

- Ayşen KONUŞKAN, Turan KOCABIYIK ALTIN, PETROL, DÖVİZ VE BORSA ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN NEDENSELLİK ANALİZİ İLE KEŞFİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, 1-19
DISCOVERY OF INTERDEPENDENCE AMONG GOLD, OIL, FOREIGN EXCHANGE AND STOCK MARKET INDEX: THE CASE OF TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.23254
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Berna DOĞAN, Ahmet ŞİT, Bilge TOPAL FAALİYET ORANLARININ FİRMALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİ: BIST GIDA ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA, 20-27
THE EFFECT OF ACTIVITY RATES ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF THE COMPANIES: AN APPLICATION ON BIST FOOD INDEX
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.23255
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Mehmet POLAT EXPO VE TÜRKİYE, 28-39
EXPO AND TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.23256
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Türker TEKER, Vesile ÖMÜRBEK DÖVİZ KURLARINDA VE FAİZ ORANLARINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLERİN ENFLASYONA OLAN ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ, 40-62
THE INFLUENCE OF CHANGES IN EXCHANGE RATES AND INTEREST ON INFLATION RATES : CASE OF TURKEY
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.23257
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Necati ALTEMUR, Mustafa ÇEVİK,Süleyman Serdar KARACA BİST 30 ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN TİCARİ BANKALARIN TOPSIS YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ, 63-73
FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF COMMERCIAL BANKS TRADED IN THE BIST 30 INDEX BY TOPSIS METHOD
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.23258
Turkish Abstract | English Abstract | Full text

32x32

- Seda ERDOĞAN, Mihriban COŞKUN ARSLAN EĞİTİM SEKTÖRÜ MUHASEBE UYGULAMA SÜREÇLERİ: ÖZEL OKUL ÖRNEĞİ, 74-89
EDUCATION SECTOR ACCOUNTING APPLICATION PROCESSES: SPECIAL SCHOOL CASE
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.23259
Turkish Abstract | English Abstract | Full text


International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.