Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

32x32

Hakan ÖZÇELİK -Süleyman BAYRAKCIOĞLU TFRS 15 - MÜŞTERİ SÖZLEŞMELERİNDEN HASILAT STANDARDININ FİNANSAL RAPORLAMAYA ETKİSİ: BİST 100 ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 606-623
IFRS 15 - EFFECT OF REVENUE FROM CUSTOMER AGREEMENTS ON FINANCIAL REPORTING: A RESEARCH ON BIST 100
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.52625
Abstract | Full text


Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.