Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

32x32

Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT -Gülay KARACAN -Betül ATALAY SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÖZEL BİR HASTANENİN COSO İÇ KONTROL MODELİ BİLEŞENLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ, 235-250
INVESTIGATION OF A PRIVATE HOSPITAL IN THE HEALTH SECTOR WITHIN THE FRAMEWORK OF COSO INTERNAL CONTROL MODEL COMPONENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.50925
Abstract | Full text


Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.