Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

32x32

Faruk GÜNGÖREN -Mustafa Cüneyt ŞAPCILAR - Ahmet BÜYÜKŞALVARCI ISPARTA’DA BULUNAN TURİZM DEĞERLERİNDEN FAYDALANMA DÜZEYİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, 1-17
THE LEVEL OF BENEFITING FROM TOURISM VALUES IN ISPARTA: A RESEARCH ON UNIVERSITY STUDENTS
DOI : http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.44683
Abstract | Full text


Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.