Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

ISPARTA’DA BULUNAN TURİZM DEĞERLERİNDEN FAYDALANMA DÜZEYİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages:
1-17
Year-Number:
2020-2

Turizm değerleri bölge içerisinde yaşayan ve bölge dışından gelme potansiyeli olan bireyler için önem arz eden çekiciliklerdir. Isparta ilinde yer alan çekicilikler ilin turizm potansiyeli ortaya koymaktadır. SWOT analizi neticeleri değerlendirildiğinde; yaklaşık 83 bin öğrencisiyle ilin üniversite kenti olması ve yaklaşık 431.230 yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesi ilin fırsatlarını oluşturduğu görülmektedir. Bu çalışmada Isparta ilinin turizm değerlerinin ve SWOT analizlerinde ifade edilen fırsatlarının birbirinden faydalanma düzeyleri değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Belirlenen amaç doğrultusunda, üniversite öğrencilerinin turizm değerlerinden faydalanma düzeyleri değerlendirilmiştir. Araştırmada birincil veriler anket yöntemiyle elde edilmiştir. Çalışma kapsamında 391 anket değerlendirilmeye alınmıştır. Elde edilen sonuçlar değerlendirildiğinde, Süleyman Demirel Üniversitesinde eğitim faaliyetlerine devam eden öğrencilerin, Isparta ilindeki Eğirdir gölü dışında diğer turizm değerlerinden çok düşük bir düzeyde faydalandığı tespit edilmiştir. Isparta’da bulunan turizm değerlerinin hiç adını duymayanların ve hiç ziyaret etmeyenlerin de bulunması araştırmanın dikkat çekici bulguları arasındadır.

Keywords


Tourism resources are important attractions for individuals who live in the area and have the potential to come from outside the area. The attractions in Isparta reveal the tourism potential of the province. When the results of SWOT analysis are evaluated; it is seen that the province is a university city with approximately 83 thousand students and 431,230 local and foreign tourists visit it. In this study, it is aimed to evaluate the tourism resources of Isparta and the opportunities in SWOT analysis. With the determined purpose, the levels of university students’ utilization from tourism resources were evaluated. Primary data was obtained via questionnaire in this research. 391 questionnaires were evaluated in the study. When the results were evaluated, it was determined that the students of Süleyman Demirel University utilization Eğirdir Lake but the other tourism resources utilization at a very low level. The presence of those who have never heard of the tourism resources in Isparta and have never visited, is among the remarkable findings of the research.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 521
Number of downloads 514

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.