G-20 ÜLKELERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ PERFORMANSLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-28 18:29:31.0
Language : İngilizce
Konu : Finans
Number of pages: 75-102
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı,  G-20 ülkelerinin pandemi öncesi ve sürecinde iklim değişikliği ile ilgili yapılan faaliyetlerin ülkeler bazında incelenmesidir. G-20 ülkelerinin iklim değişikliği performansları dört kriter (sera gazı emisyonları, yenilenebilir enerji, enerji kullanımı, iklim politikası) çerçevesinde değerlendirilmiştir. Analiz için ÇKKV yöntemlerinden PROMETHEE yöntemi kullanılmıştır. Kriterlerin  ağırlıkları MEREC yöntemi ile hesaplanmıştır. Ülkelerin iklim değişikliği performalarının pandemi öncesi ve sürecinde çoğunlukla değişiklik gösterdiği görülürken; her iki dönemde de en iyi performansı Birleşik Krallık göstermiştir. Sonuç olarak bu çalışmada çağın en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliğine vurgu yapılarak farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. Böylece ülkelerin, COVID-19 salgını gibi bir kriz sırasında iklim değişikliği politikalarını ve faaliyetlerini ne ölçüde hayata geçirdikleri hakkında fikir sahibi olunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study was to examine the activities associated with climate change before and during the COVID-19 pandemic based on G-20 countries. The climate change performances of the G-20 countries were considered within the framework of four criteria (greenhouse gas emissions, renewable energy, energy usage, and climate policy). The PROMETHEE method, one of the MCDM methods, was employed for the analysis. The weights of the criteria were calculated with the MEREC method. Climate change performances of countries have changed during the pandemic process. The UK showed the best performance before and during the pandemic. Consequently, in this study, it was aimed to raise awareness by emphasizing climate change, which is one of the crucial problems of the age. Thus, an idea was obtained about the extent to which the countries implemented their climate change policies and activities during a crisis such as the COVID-19 pandemic.   

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics