KOBİ`LERDE KARAR VERİCİLERİN ERP SİSTEMLERİ KABULÜNÜ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Author :  

Year-Number: 2024-1
Yayımlanma Tarihi: 2024-06-28 18:29:26.0
Language : English
Konu : management information systems
Number of pages: 25-51
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz modern iş ortamı bilişim teknolojilerinin varlığı olmadan düşünülemez. Kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemleri, modern organizasyonların bilgi omurgasını oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı, İmalat sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) karar vericilerinin ERP sistemlerini kabulünü etkileyen faktörleri nitel olarak incelemektir. Nitel yaklaşım, imalat sanayi KOBİ'lerinin sahipleri ve yöneticileri tarafından ERP kabul kararını etkileyen faktörleri derinlemesine incelemeye izin veren zengin içerikli bir yöntem sağlaması nedeniyle tercih edilmiştir.

Bu çalışma, imalat sektöründeki KOBİ sahiplerinin ve yöneticilerinin teknoloji kabul davranışına odaklanması nedeniyle diğer araştırmalardan farklılaşmaktadır. KOBİ sahipleri ve yöneticileri tarafından benimsenen teknoloji tüm organizasyonu etkilemektedir. Buna rağmen teknoloji kabulüne ilişkin araştırmalar daha ziyade örgüt  düzeyindedir ve KOBİ'lerde karar vericilerin teknoloji Kabul davranışı üzerinde az çalışılmış bir alan olarak kalmış bulunmaktadır.  

Keywords

Abstract

Today's modern work environment cannot be imagined without the existence of information technologies. Enterprise Resource Planning (ERP) systems constitute the backbone of information for modern organizations. The aim of this study is to qualitatively examine the factors influencing the acceptance of ERP systems by decision-makers in small to medium-sized enterprises (SMEs) operating in the manufacturing sector. The qualitative approach is preferred because it allows for an in-depth examination of the factors influencing ERP adoption decisions by owners and managers of manufacturing industry SMEs, providing a rich content method.

This study differs from other research due to its focus on the technology acceptance behavior of SME owners and managers in the manufacturing sector. The technology adopted by SME owners and managers affects the entire organization. However, research on technology acceptance is primarily at the organizational level, and the area of decision-makers' technology acceptance behavior in SMEs remains underexplored.   

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics