BİST’TE FAALİYET GÖSTEREN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN PERFORMANSININ CRITIC-EDAS YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2023-2
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-28 18:36:54.0
Language : Türkçe
Konu : Finans
Number of pages: 319-333
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde ekonomik krizler, savaşlar ve bazı siyasi olaylar ülkeleri farklı düzeylerde de olsa etkileyebilmekte ve çeşitli risklerin oluşmasına neden olmaktadır. Sigorta şirketleri riskin paylaşılarak kaynakların korunması ve dolayısıyla yatırımların devam etmesi adına çok önemli bazı faaliyetleri icra etmektedir. Sigorta sektörü yerine getirmiş olduğu bu faaliyetler dolayısıyla bireyler ve kurumlar arasındaki para akışının sağlanmasına ve piyasalarda sürekli kaynak bulunabilmesine imkan sağlamaktadır. Finansal sektörün tam anlamıyla gelişmediği ülkelerde sigorta sektörü yerine getirdiği bu aracılık faaliyetleri ile ülke ekonomisinin kalkınmasında çok önemli bir rol oynarken yatırımların finanse edilmesi için ihtiyaç duyulan kaynağa erişimi de kolaylaştırmaktadır.  Bu çalışmada, BİST’te işlem görmekte olan 6 sigorta şirketinin göstermiş olduğu finansal performansın analizi amacıyla ÇKKV tekniklerinden CRITIC ve EDAS metodları ile anılan firmaların 2019-2022 yılları arasındaki verileri analize tabi tutulmuştur. Yapılan analizlerde; özellikle pandemi sonrasında AK Sigorta ve Anadolu Anonim Sigortanın performanslarını yükselterek risk ortamına hazırlıklı bir görünüm sergilediği, öte yandan Anadolu Hayat Emeklilik ve AGESA Hayat Emeklilik firmalarının risk odaklı bir politika sergileyemediği ve Ray Sigorta firmasının ise tüm yıllarda düşük performans sergilemesinin belirlenen kriterler açısından bazı değişiklikler yapması gerektiğine işaret ettiği sonucu elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

Today, economic crises, wars and some political events can affect countries at different levels and cause various risks. Insurance companies carry out some very important activities in order to share the risk, protect resources and therefore continue investments. Due to these activities, the insurance sector enables the flow of money between individuals and institutions and the availability of constant resources in the markets. In countries where the financial sector is not fully developed, the insurance sector plays a very important role in the development of the country's economy with these intermediary activities and facilitates access to the resources needed to finance investments. In this study, in order to analyze the financial performance of 6 insurance companies traded on BIST, CRITIC and EDAS methods, which are among the Multi-Criteria Decision Making techniques, were used to analyze the data of these companies between 2019 and 2022. The analysis revealed that AK Sigorta and Anadolu Anonim Sigorta were prepared for the risk environment by increasing their performance especially after the pandemic, while Anadolu Hayat Emeklilik and AGESA Hayat Emeklilik could not display a risk-oriented policy, and Ray Sigorta's low performance in all years indicates that it needs to make some changes in terms of the determined criteria

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics