LİBERAL GÜVENLİK ANLAYIŞI ÇERÇEVESİNDE ULUSLARARASI DÜZENSİZ GÖÇ

Author :  

Year-Number: 2023-2
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-28 18:36:49.0
Language : Türkçe
Konu : Uluslararası İlişkiler
Number of pages: 234-250
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uluslararası düzensiz göç, küreselleşmenin etkisiyle artan ve hem göç veren hem de göç alan ülkeler için önemli bir güvenlik sorunu haline gelen bir olgudur. Liberal güvenlik anlayışı, güvenliği sadece devletlerin değil, bireylerin ve toplumların da ilgilendiği bir konu olarak görür. Bu anlayış, savaş ve tehditlerin giderilmesi ve bu sayede huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla bireyi merkeze alan ve birbirleriyle ilişkili Cumhuriyetçi Liberalizm, Ticari Liberalizm, Düzenleyici Liberalizm ve Sosyolojik Liberalizm şeklinde farklı yaklaşımlar geliştirmiştir. Bu çalışma, bu farklı yaklaşımlar çerçevesinde liberal güvenlik anlayışının uluslararası düzensiz göçe nasıl yaklaştığını ve bu soruna çözüm üretmek için neler yapabileceğini incelemektedir. Çalışma, liberal güvenlik anlayışının uluslararası düzensiz göçü anlamak ve yönetmek için yararlı bir çerçeve sunduğunu vurgulamaktadır. Çalışmada, düzensiz göç olgusunun önlenmesi ve uluslararası güvenliğin sağlanması noktasında devlet kurumlarının demokratikleştirilmesi, düzensiz göçe neden olan etkenlerin giderilmesi amacıyla uluslararası iş birliği ve dayanışmanın arttırılması, uluslararası organizasyonlar ve hukuk düzenlemeleri aracılığıyla ise bireyi güvence altına alacak somut adımların atılması gibi temel önlemlerin alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.   

Keywords

Abstract

International irregular migration is a phenomenon that has increased with the influence of globalization and has become an important security problem for both sending and receiving countries. The liberal understanding of security sees security as an issue that concerns not only states but also individuals and societies. This understanding has developed different approaches such as Republican Liberalism, Commercial Liberalism, Regulatory Liberalism and Sociological Liberalism, which center on the individual and are interrelated, in order to eliminate wars and threats and thus ensure peace and security. This study examines how the liberal security approach approaches international irregular migration within the framework of these different approaches and what it can do to find solutions to this problem. The study emphasizes that the liberal understanding of security offers a useful framework for understanding and managing international irregular migration. The study concluded that basic measures should be taken such as democratizing state institutions to prevent irregular migration and ensuring international security, increasing international cooperation and solidarity in order to eliminate the factors that cause irregular migration, and taking concrete steps to secure the individual through international organizations and legal regulations.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics