DENETİM KALİTESİ: WEB OF SCIENCE VERİ TABANININ BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2023-2
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-28 18:36:32.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 309-318
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, denetim kalitesi konusunda yapılan akademik çalışmaları analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, denetim kalitesi konusundaki literatürün mevcut durumunu, yayın trendlerini, en çok alıntı yapılan çalışmaları, önde gelen araştırma kaynaklarını ve ilgili araştırma alanlarını belirlemeyi hedeflemektedir. Bu çalışma ile denetim kalitesi konusunda yapılan çalışmaların bibliyometrik profili ortaya konmaya çalışılmıştır. Denetim kalitesi konusunda yapılan araştırmaların mevcut durumunu ve ilerleme kaydedilen alanları ortaya koymaktadır. Denetim kalitesi konusunda akademik literatürün sürekli genişlediği ve çeşitlendiği görülmektedir.  Ayrıca, denetim kalitesi konusunda daha çok ilerlemek isteyen araştırmacılar bu alanda önde gelen ABD, Çin gibi ülkeleri takip edebilirler. Konu ile ilgili yayınların seyrini görmek ve eksikliklerin belirlenmesi için ilgili literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir

Keywords

Abstract

This research aims to analyze academic studies on audit quality. The study aims to identify the current state of the literature on audit quality, publication trends, most cited studies, leading research sources and related research areas. This study aims to provide a bibliometric profile of the studies on audit quality. It reveals the current state of research on audit quality and areas of progress. It is seen that the academic literature on audit quality is constantly expanding and diversifying.  In addition, researchers who want to advance further in the field of audit quality can follow the leading countries in this field such as the USA and China. It is thought to contribute to the relevant literature in order to see the course of publications on the subject and to identify the deficiencies.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics