EURO NCAP ORGANİZASYONUNUNDAKİ EN GÜVENLİ AİLE ARABALARI KATEGORİSİNDE YER ALAN ARABALARIN HİBRİT ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİYLE ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2023-2
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-28 18:36:16.0
Language : Türkçe
Konu : Üretim ve Operasyon Yönetimi
Number of pages: 183-206
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünya genelinde giderek artan trafik ve trafik kazalarının bir sonucu olarak insanlar için araba güvenliği son derece önemli hale gelmiştir. Bu çalışmada Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) organizasyonunun araba çarpışma testleri ile oluşturduğu yıldızlar ile derecelendirilmiş en güvenli aile arabaları kategorisi altındaki 55 arabanın güvenlik performansı açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada Euro NCAP kapsamında ele alınan 55 araba Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile analiz edilmiştir. Veri seti Euro NCAP web sitesinden elde edilmiş olup, 2020-2022 dönemine ait verilerden oluşmaktadır. Çalışmada ENTROPI, CRITIC, CILOS, IDOCRIW, MABAC, MAIRCA, WASPAS ve BORDA SAYIM yöntemlerinden oluşan sekiz adımlı bütünleşik bir yöntem uygulanmıştır. Çok kriterli karar verme çalışmalarında daha önce bu şekilde bütünleşik bir yönteme rastlanılmamış olması sebebiyle diğer çalışmalardan ayrılmaktadır.  

Keywords

Abstract

As a result of increasing traffic and traffic accidents around the world, car safety has become extremely important for peopleIn this study, it is aimed to evaluate the safety performance of 55 cars under the category of the safest family cars, rated with stars created by the car crash tests of the Euro NCAP (European New Car Assessment Programme). In this study, 55 cars handled within the scope of Euro NCAP were analyzed with Multi-Criteria Decision Making Methods. The data set was obtained from the Euro NCAP website and consists of data for the period 2020-2022. In this study, an integrated eight-step method consisting of ENTROPI, CRITIC, CILOS, IDOCRIW, MABAC, MAIRCA, WASPAS and BOARD COUNT was applied. It differs from other studies because such an integrated method has not been encountered in in multi-criteria decision-making studies, before.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics