COVİD 19 PANDEMİ SÜRECİNDE KİLİT DENETİM KONULARI: BİST ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2023-2
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-28 18:36:06.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 292-308
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) 701 no’lu “Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetim Raporunda Bildirilmesi” başlıklı standardı 2015 yılında yayımlanmıştır. Standart Türkiye’de 2017 yılı hesap dönemi itibariyle uygulanmaya başlanmıştır. Kilit denetim konuları, bağımsız denetim raporunda denetçi açısından önem arz eden konulardır. Araştırmanın amacı, pandemi dönemi BİST imalat sektörü kilit denetim konularının belirlenmesi ve pandemi öncesi dönemle farklılık olup olmadığının tespit edilmesidir. Pandemi öncesi ve döneminde en çok tanımlanan kilit denetim konuları olarak; hasılat, ticari alacaklar, maddi duran varlıkları ve yatırım amaçlı gayrimenkuller olduğu belirlenmiştir. Pandemi öncesi ve dönemi tanımlanan kilit denetim konuları ortalama sayıları arasında, istatiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.  

Keywords

Abstract

The International Independent Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) standard no. 701 titled “Disclosure of Key Audit Matters in the Independent Audit Report” was published in 2015. The standard started to be implemented in Turkey as of the 2017 accounting period. Key audit matters are matters of importance to the auditor in the independent audit report. The aim of the research is to determine the key audit issues of the BIST manufacturing sector during the pandemic period and to determine whether there is a difference with the pre-pandemic period. As the most defined key audit issues before and during the pandemic; revenue, trade receivables, tangible assets and investment properties. It has been determined that there is no statistically significant difference between the average number of key audit matters defined before and during the pandemic.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics