YAPAY ZEKA (AI) TEKNOLOJİLERİ FİNANSALLARI DOĞRU BİR ŞEKİLDE TAHMİN EDEBİLİR Mİ? CHATGPT KULLANILARAK BORSA İSTANBUL ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-07 17:39:46.0
Language : İngilizce
Konu : Finans
Number of pages: 1-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede ChatGPT’nin geçmiş finansal tabloları ve sektörle ilgili güncel önemli gelişmeleri yorumlayarak finansal değerleri ne ölçüde doğru tahmin edebildiği analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında BIST100 endeksinde işlem gören 73 şirkete ait finansal veri ve Microsoft BING Chat uygulamasından temin edilen sektör spesifik gelişmelerin özetlendiği metinlerden faydalanılmıştır. İlk aşamada ChatGPT’nin 2019-2021 dönemine ait finansal değerleri yorumlayarak 2022 yılı için satış, net kâr ve temettü dağıtımı tahminleri yapması istenmiştir. İkinci aşamada ChatGPT’ye sektör spesifik gelişmelerle ilgili metin girilmiş ve tahminini yenilemesi istenmiştir. Daha sonrasında bu iki aşamada ChatGPT tarafından yapılan tahminler gerçekleşmeler ile kıyaslanmış ve ChatGPT’nin bu tahminlerde ne ölçüde başarılı olduğu anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre ChatGPT satış değerlerini yalnızca finansal tablolardan faydalandığı ilk aşamada medyan değerler olarak %18 sapma ile tahmin edebilmiş, sektörle ilgili güncel gelişmeleri kullandığı ikinci aşamada ise %18,9 sapma ile tahmin edebilmiştir. Net kâr için ilk aşamada yapılan tahminlerin medyan sapması %57,8 olurken ikinci aşamada %64,9 olmuştur. Kâr payları için medyan sapmalar ilk aşamada %54,6 iken ikinci aşamada %51,8 olmuştur. Araştırma bulgularına göre ChatGPT’nin finansal ve haber analiz yetenekleri sınırlı olmakla birlikte ciddi bir gelişme süreci yaşadığı gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

This article analyzes to what extent ChatGPT can accurately estimate financial values by interpreting past financial statements and current important developments in the sector. Within the scope of the research, the financial data of 73 companies traded in the BIST100 index and the texts that summarize the sector-specific developments obtained from the Microsoft BING Chat application were used. In the first stage, ChatGPT was asked to interpret the financial values for the 2019-2021 period and make estimates for sales, net profit, and dividend distribution for 2022. In the second stage, text about sector-specific developments was entered into ChatGPT and it was asked to revise its estimate. Afterward, the estimations made by ChatGPT in these two stages were compared with the realizations and it was tried to understand how successful ChatGPT was in these estimations. According to the results of the research, ChatGPT was able to estimate the sales values with 18% deviation as median values in the first stage, when it used only the financials, and with 18.9% deviation in the second stage, when it used both financials and the current developments in the sector. The median deviation of the estimates for net profit in the first phase was 57.8%, while it was 64.9% in the second phase. The median deviations for dividends were 54.6% in the first stage and 51.8% in the second stage. According to the research findings, it has been observed that ChatGPT has experienced a serious development process, although its financial and news analysis capabilities are limited.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics