İŞ YÜKÜ FAZLALIĞININ ÖRGÜTSEL SESSİZLİK BOYUTLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA: İSTİRMARCI YÖNETİMİN ARACILIK ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2023-1
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-07 17:39:22.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 114-140
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İş yükü fazlalığı, iş görenlerin örgüt içerisindeki davranışlarında etkili olabilecek bir faktördür. Örgütsel sessizlik davranışı da iş görenlerin iş yükü fazlalığından etkilenebilecek bir değişkendir. Bu çalışmada, iş yükü fazlalığının örgütsel sessizlik alt boyutları üzerindeki etkisinde istismarcı yönetimin aracı rolü kamuda görevli 612 öğretmenden anket yolu ile elde edilen veriler kullanılarak analiz edilmiştir. Veri analizleri; korelasyon, doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eşitlik modellemesi yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda, iş yükü fazlalığı ile örgütsel sessizlik alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler olduğu ve bu ilişkide istismarcı yönetimin aracılık etkisi olduğu tespit edilmiştir. 

Keywords

Abstract

Workload excess may affect employees’ behavior in an organizational context. Organizational silence behavior could also be affected by the workload excess. In this study, the mediating role of abusive supervision in the relation between workload excess and the dimensions of organizational silence was investigated with the data gathered by a questionnaire from 612 public school teachers. The analyzing of data was made with correlation, exploratory factor analysis and structural equation modeling tests. As a result of the findings, a significant relation between workload excess and all the dimensions of organizational silence and abusive supervision had a mediating role in this relation were determined.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics