SATIN ALMA VE BİRLEŞMELERDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN ŞİRKET GETİRİLERİNE ETKİSİ: BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-1
Number of pages: 215-233
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşletmeler ortaya çıkan güçlü rekabet koşullarından kendilerini korumak ve varlığını sürdürebilmek için çeşitli yollar seçebilmektedirler. Bazı durumlarda varlığını devam ettirmek için büyüme yoluna gitmek durumunda kalan işletmelerin daha az maliyetli ve zaman odaklı büyüme alternatiflerini tercih etmesi önemli avantajlar sağlamaktadır. Dış büyümenin en kapsamlı yöntemi ise birleşme ve satın alma yöntemleridir. Çalışmanın amacı satın alma ve birleşmelerde kullanılan yöntemlerin şirket getirilerine etkisi olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında Borsa İstanbul’da 2019-2021 döneminde gerçekleşen birleşme ve satın alma işlemleri çoğunluk hisse, azınlık hisse ve azınlık hisse artışı olmak üzere 3 grupta ele alınmıştır. Analiz sonucunda çoğunluk hisse için getirilerde anlamlı bir fark bulunamamış diğer taraftan azınlık hisse için pozitif ve anlamlı, azınlık hisse artışı için ise negatif ve anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Businesses choose various ways to protect themselves from competition and continue their operation. In rapidly changing business conditions, businesses have to go on the path of growth in order to continue their existence. Time-oriented external growth method has an advantage since it is less costly compared to other growth methods for businesses. The most comprehensive method of external growth is merger and acquisition methods. The aim of the study is to investigate the effect of the methods used in acquisitions and mergers on stock returns. The period of 2019-2021 was examined in 3 groups majority share, minority share, and minority share increase, which are the purchase rates in mergers and acquisitions made by companies from different sectors in Borsa Istanbul. As a result of the analysis, it has been determined that there is no significance on the returns of the companies for the majority share as a result of the merger and acquisition, a positive significance only for the minority shares, and a negative significance for the minority share increase.

Keywords