Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

İŞE YABANCILAŞMA VE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Author:

Number of pages:
591-605
Year-Number:
2021-Prof. Dr. Fikret OTLU Özel Sayısı

Bu çalışma, ilkokul ve ortaokul eğitimi veren özel okullarda görev yapan öğretmenlerde işe yabancılaşma ve örgütsel sinizmin üretkenlik karşıtı iş davranışlarına etkisini ortaya koymak amacı ile yapılmıştır. Araştırma sonucuna göre yabancılaşmanın güçsüzleşme, anlamsızlaşma ve kendine yabancılaşma alt boyutları ile üretkenlik karşıtı iş davranışları üzerinde anlamlı bir etkinin olduğu; örgütsel sinizmin duyuşsal ve bilişsel alt boyutları ile üretkenlik karşıtı iş davranışları üzerinde anlamlı bir etkinin olduğu ancak davranışsal alt boyutu ile üretkenlik karşıtı iş davranışları üzerinde anlamlı bir etkinin olmadığı görülmüştür.

Keywords


The aim of this study is to determine the effect on the alination and organizational cynicism in deviant workplace behaviours of working teachers in primary and secondary education. According to the results of the research, there is a significant effect between the sub-dimensions of work alination, empowerment, meaninglessness and self-alination and anti-productive work behaviors; it is seen that there is a significant effect between the affective and cognitive sub-dimensions of organizational cynicism and anti-productive work behaviors, but there is no significant effect between the behavioral sub-dimension and anti-productive work behaviors.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 43
Number of downloads 62

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.