Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

ÖĞRENCİLERİN ADLİ MUHASEBE MESLEĞİNE YÖNELİK FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN TESPİT EDİLMESİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages:
566-590
Year-Number:
2021-Prof. Dr. Fikret OTLU Özel Sayısı

Son yıllarda küresel ölçekte yaşanan muhasebe hilelerinin ekonomik büyüklüğü ve yaygınlığı, bu hilelerin tespit edilmesi ve önlenmesinde etkin olan adli muhasebe mesleğini gündeme getirmiştir. Adli muhasebeciler, dava aşamasına gelmiş veya gelmemiş ekonomik yönü bulunan bütün uyuşmazlıklarda taraflara veya mahkemelere çözümler sağlayabilmektedir. Ayrıca muhasebe hilelerinin tespiti ve önlenmesiyle ilgili de işletmelere veya kişilere hizmet sunabilmektedir. Adli muhasebe mesleği geleneksel muhasebe eğitiminin yanında finans, hukuk, denetim, suç bilimi gibi farklı alanlarda derinlemesine eğitimler gerektirmektedir. Bu çalışmanın amacı yoğun muhasebe, finans, denetim ve hukuk öğrenimi gören işletme öğrencilerinin adli muhasebe mesleği ve uygulama alanlarına yönelik görüşlerini ve algılarını tespit etmektir. Bu amaçla Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), İşletme Bölümü’nde okuyan, 2015 ve 2016 kayıtlı dördüncü sınıf öğrencilerine farklı zamanlarda anket uygulanmıştır. İnternet üzerinden uygulanan anketin verileri SPSS programında analiz edilmiş ve çıkan sonuçlar yorumlanmıştır. Ankete 222 öğrenci katılmıştır. Adli muhasebe hakkında bilgi sahibi olduğunu ifade eden 55 öğrencinin adli muhasebeye yönelik verileri analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, adli muhasebe mesleğine kadın katılımcıların erkek katılımcılara göre daha olumlu yaklaştıkları ve İİBF’de bulunan işletme ve diğer bölümlerdeki hukuk derslerinde adli muhasebeye yer ayrılmasının önemli olduğu ortaya çıkmıştır.

Keywords


The economic size and prevalence of accounting frauds experienced on a global scale in recent years have brought the forensic accounting profession, which is effective in detecting and preventing these frauds, to the agenda. Forensic accountants can provide solutions to parties or courts in all disputes that have an economic aspect, whether or not they are at the litigation stage. It can also provide services to businesses or individuals regarding the detection and prevention of accounting fraud. The forensic accounting profession requires in-depth training in different fields such as finance, law, auditing, and crime science, as well as traditional accounting education. The aim of this study is to determine the opinions and perceptions of business administration students who have intensive accounting, finance, auditing and law education about the forensic accounting profession and its application areas. For this purpose, a questionnaire was applied to 2015 and 2016 fourth-year students studying at Süleyman Demirel University (SDU), Faculty of Economics and Administrative Sciences (FEAS), Department of Business Administration, at different times. The data of the questionnaire applied over the internet were analyzed in the SPSS program and the results were interpreted. 222 students participated in the survey. Data on forensic accounting of 55 students who stated that they had knowledge about forensic accounting were analyzed. As a result of the research, it has been revealed that female participants approach the forensic accounting profession more positively than male participants, and it is important to allocate a place to forensic accounting in law courses in business administration and other departments in FEAS.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 46
Number of downloads 89

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.