STANDART MALİYET SİSTEMİNİN MALİYET KONTROL ARACI OLARAK HASTANELERDE UYGULANMASI

Author:

Year-Number: 2021-2
Number of pages: 642-658
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hastane yönetimleri, hasta maliyetlerini kontrol altında tutmak için çeşitli yöntemler geliştirmeye ve hizmet süreçlerinde gereksiz kaynak kullanımının önüne geçmeye çalışmaktadırlar. Hastanelerde maliyetleri denetleme ve kontrol altına almak için kullanılan yönetim tekniklerinden biri de standart maliyet yöntemidir. Bu yöntemde, bilimsel metotlar, geçmiş dönem verileri ve uzman görüşleri ile standart maliyetler belirlenmekte ve ilgili dönem fiili maliyetleri, belirlenen standart değerler üzerinden hesaplanan standart maliyetler ile karşılaştırılarak maliyet sapma analizleri yapılmaktadır. Bu sayede sağlık yöneticileri karar verme süreçlerinde maliyetler ile ilgili her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, hastanelerde standart maliyet yönteminin maliyet kontrol aracı olarak uygulanabilirliğini ortaya koymaktır. Bir kamu hastanesinin MR ünitesinde yapılan bu çalışma, hastanelerde standart maliyet yönteminin önemli bir maliyet denetim ve kontrol aracı olarak sağlık kurumu yöneticilerine maliyet yönetim konusunda önemli katkı sunmaktadır.

Keywords

Abstract

Hospital administrations are trying to develop various methods to keep patient costs under control and to prevent unnecessary resource use in service processes. One of the management techniques used to audit and control costs in hospitals is the standard cost method. In this system, standard costs are determined with scientific methods, past period data and expert opinions, and cost deviation analyzes are performed by comparing the actual costs of the relevant period with the standard costs calculated over the determined standard values. In this way, health managers can easily access all kinds of information about costs in their decision-making processes. The aim of this study is to reveal the implementation of the standard cost method as a cost control tool in hospitals. This study, which was carried out in the MR unit of a public hospital, provides an important contribution to health institution managers in cost management as an important cost control and audit tool of the standard cost method in hospitals.

Keywords