Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

TÜRKİYE’DE SİGARA KULLANIM DURUMU İLE OBEZİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ

Author:

Number of pages:
137-147
Year-Number:
2021-1

Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de obezite oranları hızla artış göstermektedir. Obezite kronik hastalıklar için önemli bir risk faktörüdür.  Sigara ise hem bu kronik hastalıklarla hem obezite ile ilişkilidir. Sigara ve obezite arasında ilişkiler konusunda bazı tartışmalar vardır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de sigara kullanmaya göre sigara hiç kullanmama ve sigara bırakmanın obezite ile olan ilişkisini incelemektir. Bu ilişkiyi birlikte test edile bilmek için Multinominal Logit Model (MNLM) kullanılmıştır. Analizde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından oluşturulan 2019 yılına ait Türkiye Sağlık Araştırması veri setinden yararlanılmıştır. Model sonuçları, sigara kullananlara göre sigarayı bırakanlarda obezite artış göstermektedir. Bu sonuç literatürde beklendiği gibi çıkmıştır. Ancak bir diğer sonuç, sigara kullananlara göre hiç kullanmayanlarda obezite oranı daha yüksek olduğudur. Tek başına sigarayı bırakmanın obeziteyi artırdığını söyleyemeyiz. Hiç sigara kullanmayanlarda bu oranın daha yüksek olması obezitenin başlı başına Türkiye için riskli bir sağlık problemi olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda sigarayı bırakmayı destekleyici ve obeziteyi azaltıcı politikalar eş zamanlı olarak uygulanması önerilmektedir. 

Keywords


In recent years, obesity rates is rising rapidly in the world and in Turkey. Obesity is a risk factors of chronic diseases, and smoking is associated with both chronic diseases and obesity. There were some controversies about the associations between smoking and obesity. Thus the aim of this study is to examine relationship between non-smoking, giving up smoking and obesity according to smoking. Multinomial Logit Model (MNLM) was used to test this relationship together. In the analysis, we use Health Survey of Turkish Statistical Institute for the year 2019 . Model results show that obesity increases in those who giving up smoking compared to those who smoke. This result came out as expected in the literature. But another consequence show that the obesity rate is higher in non-smokers compared to smokers. We cannot say that give up smoking alone increases obesity. The obesity rate is high in non-smokers shows that there is a risk of obesity health problems for Turkey itself. In this respect, it is suggested that policies which aim help to reduce both smoking and obesity simultaneously.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 200
Number of downloads 181

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.