Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

ÇALIŞAN KADINLARLA EV KADINLARI ARASINDA SİYASAL İLGİ VE DAVRANIŞ FARKLILIKLARI: ISPARTA ÖRNEK OLAYI

Author:

Number of pages:
175-193
Year-Number:
2021-1

Bireylerin demografik, sosyoekonomik özelliklerinin siyasal katılma davranışı üzerinde etkisi olduğu bilinmektedir. Özellikle cinsiyet, siyasal katılımını etkileyen faktörlerden biridir. Bunun yanında, sahip oldukları sosyoekonomik özelliklerin, kadınların kendi aralarında da siyasal eğilim ve davranış farklılıklarına yol açtığı düşünülmektedir. Bu makalede, kadınların çalışma hayatında olmalarından dolayı bulundukları sosyal konumun, onların siyasal ilgi düzeylerini ve siyasal davranış biçimlerini nasıl etkilediği araştırılmıştır. Bu amaçla Isparta ilinde eşit sayıda ev kadınlarına ve çalışan kadınlara anket uygulanmıştır. 

Keywords


Demographic and socio-economic characteristics of individuals are known to have an effect on the behaviour of political participation. In particular sex, one of the factors that affect political participation. In addition, their socio-economic characteristics of women themselves are thought to lead to differences in the political tendencies and behaviour. In this essay, we investigate how the social position of women in working life impact the behaviour of their political interest and patterns of their political behaviour. For this purpose, a questionnaire was applied to equal number of housewives and working women in the province of Isparta

Keywords

Article Statistics

Number of reads 215
Number of downloads 190

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.