Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

TÜRKİYE’DE KAMU İÇ KONTROL SİSTEMİ ÜZERİNDE İÇ DENETİM FAALİYETİNİN ETKİSİ

Author:

Number of pages:
83-99
Year-Number:
2020-2

İç kontrol sisteminin bir unsuru niteliğinde olan iç denetim, bir taraftan iç kontrol sisteminin riskleri kabul edilebilir bir seviyede tutabilme yeterliliğine yönelik makul bir güvence verirken; diğer taraftan da iç kontrol sisteminin geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik danışmanlık faaliyeti yürüterek yönetime yardımcı olur. Çalışmada, kamu kurumlarında görev yapmakta olan iç denetçilere uygulanan anket ile iç kontrol sistemi ve iç denetim arasındaki ilişki ortaya koyulmaya çalışılmış ve iç kontrol sisteminin başarısı üzerinde iç denetimin etkisi araştırılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen en temel bulgu, iç kontrol ve iç denetim arasında anlamlı bir ilişki olduğu, iç denetimin iç kontrolü etkilediği ve iç kontrolde meydana gelen değişiklikleri önemli bir oranda açıkladığıdır.

Keywords


Internal audit, which is an element of the internal control system, provides a reasonable assurance of the adequacy of the internal control system to keep the risks at an acceptable level; on the other hand, it assists management by conducting consultancy activities for the development and improvement of the internal control system. In this study, the relationship between the internal control system and internal audit was tried to be revealed by a questionnaire applied to the internal auditors working in public institutions and the effect of internal audit on the success of the internal control system was investigated. The main finding of the study is that there is a significant relationship between internal control and internal audit, that internal audit affects internal control and explains the changes in internal control to a significant extent.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 519
Number of downloads 456

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.