International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

DUYGUSAL ZEKANIN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA


Bu çalışmanın amacı, duygusal zeka düzeyinin işten ayrılma niyetine etkisinin olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Araştırma, Kayseri’de faaliyet gösteren bir kamu kuruluşunda hizmet veren 147 memura anket yapılarak gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler sonucunda, duygusal zeka algı düzeylerinden (özbilinç, duyguları yönetebilme, kendini harekete geçirebilme veya motivasyon, başkalarının duygularını anlayabilme, ilişkileri yönetebilme veya sosyal beceriler) özbilinç düzeyinin işten ayrılma niyeti ile ilgisi olduğu ortaya çıkmıştır. Bu çalışma, duygusal zekanın, işten ayrılma niyetine etkisini ortaya koyması açısından önemli olup, bu konuda yapılacak diğer çalışmalara da ışık tutması beklenmektedir.


Keywords


Örgütsel Davranış, Duygusal Zeka, İşten Ayrılma Niyeti

Author: Selen DOĞAN -Y. Sezer OĞUZHAN
Number of pages: 169-180
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijbemp.44426
Full text:
Share:
Alıntı Yap:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.