Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi

ISSN: 2458-8997

GELECEĞE YÖN VEREN LİDER: ATATÜRK

Author:

Number of pages:
33-47
Year-Number:
2021-1

Mustafa Kemal Atatürk, milli birlik ve beraberlik ruhunu halka aşılaması, savaş meydanlarında eşsiz bir komutan rolünü üstlenmesi, devlet kuran büyük bir siyaset adamı olması, inkılapçı yönü ile ortaya koyduğu yenilikler, gerçekçiliği ve ileri görüşlülüğü ile attığı sağlam adımlarla dünya liderleri arasında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olan ve dünya liderleri arasında yer alan Mustafa Kemal Atatürk’ü entelektüel, karizmatik, dönüşümcü, demokratik, otokratik ve siyasal liderlik tiplerinin tümü açısından ele almaktır. Çalışmada öncelikle Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatı üzerinde durularak aile yaşantısı, eğitim hayatı, askeriye ile tanışması, askeri eğitimleri ve görevleri sürecinde elde ettiği başarılar, askeriyedeki hızlı yükselişi ve aldığı isabetli kararlar ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temellerinin atılışı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra yapılan yenilikler ve çıkarılan kanunlar ele alınmış, daha sonra Mustafa Kemal Atatürk’ün kişilik ve iletişim özelliklerine değinilerek, yansıttığı liderlik türleri incelenmiştir. Çalışmada her bir liderlik türü ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderlik davranışlarının bu liderlik türleri ile ilişkisi, örnekler sunularak açıklanmıştır.

Keywords


Mustafa Kemal Atatürk has an important place among the world leaders with his adoption of the spirit of national unity and solidarity to the people, his role as a unique commander on the battlefields, being a great politician who established the state, innovations with his revolutionary aspect, his realistic perspective and his forward-looking vision. This study aims to state Mustafa Kemal Atatürk, the founder of the Republic of Turkey and one of the world leaders, in terms of all types of intellectual, charismatic, transformative, democratic, autocratic and political leadership. In the study, the achievements of Mustafa Kemal Atatürk in the process of family life, education, military school, military training and duties, the rapid rise of the military reserve and the right decisions taken by Mustafa Kemal Atatürk, the laying of the foundations of the State of Turkey, the innovations made after the establishment of the Republic of Turkey and the laws enacted were discussed, and then the types of leadership reflected by Mustafa Kemal Atatürk’s personality and communication characteristics were examined. In the study, the relationship of Mustafa Kemal Atatürk’s leadership behavior with these types of leadership with each type of leadership was eloborated by providing examples.

Keywords

Article Statistics

Number of reads 203
Number of downloads 224

Share

Uluslararası İşletme, Ekonomi ve Yönetim Perspektifleri Dergisi
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.