International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

ULUSLARARASI SİYASİ KRİZLERİN DIŞ TİCARETE ETKİSİ: I. KÖRFEZ SAVAŞI ÖRNEĞİ


Osmanlı Devleti’nin son döneminden itibaren yönünü batı medeniyeti olarak belirleyen Türkiye, Cumhuriyetin ilanından sonra da batı ile olan bağlarını siyasi ve ekonomik bağlamda geliştirmeye çalışmıştır. Coğrafi konumu, enerji kaynakları, iklimi, tarım ürünlerinin çeşitliliği, turizm imkânları sayesinde stratejik açıdan büyük bir öneme sahip olan Türkiye’nin bu jeo-stratejik pozisyonu ülkemizin gerek yerel gerekse de uluslararası çeşitli kriz ve problemlerle karşı karşıya kalmasında önemli rol oynamıştır. Bu çalışmada, genel olarak kriz kavramı incelenmiş ve ülkeler arasında yaşanan olayların krize dönüşmesinin ekonomik, siyasi, sosyal nedenleri ve sonuçları uluslararası boyutta incelenmiştir. Ayrıca Türkiye’nin coğrafi ve stratejik konumu üzerinde durularak bunun diğer ülkelerle olan ekonomik ve siyasi ilişkilerimizi nasıl etkilediği anlaşılmaya çalışılmıştır. Türkiye’nin en önemli ticaret ortaklarından birisi olarak Irak ile dış ticaretimiz incelenmiş ve Körfez Savaşı’nın ülke arasındaki bu ticari ilişkiye etkileri araştırılmıştır.


Keywords


Uluslararası Krizler, Savaş, Dış Ticaret, I. Körfez Savaşı, Irak

Author: - Zülfükar Aytaç Kişman - Hilay YALÇIN
Number of pages: 11-20
DOI: http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.29
Full text:
Share:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.