International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

TÜRKİYE'DE SEÇİMLERE KATILIMIN BELİRLEYİCİLERİ: ÖZEL DURUMDA TELEVİZYON ETKİSİ


Seçimlere katılım oranının belirleyicileri konusu politik ekonomi ve kamu tercihinde ortak bir araştırma konusu olmuştur. Bu makalede Türkiye’de seçimlere katılım anlamında televizyonun halkı nasıl etkilediği araştırılmıştır. Araştırma tekniği olarak, 1969-2009 yılları arasında panel veri ekonometrisi ile seçimlerden önce televizyon vericilerinin kurulduğu illeri belirleyen kukla değişken kullanılmıştır. Çalışma sonucunda televizyon yayınını izlemeye başlayan illerde yaşayanların televizyon yayınının olmadığı illere göre daha fazla seçimlere katılım gösterdiği bulunmuştur. Ayrıca kişi başı gelir, lise ve üniversite mezunu oranı ve nüfus değişkenlerinin Türkiye’de seçimlere katılım ile ilişkili olduğu bulunmuştur.


Keywords


Seçimlere Katılım, Medya, Panel Data Ekonometrisi, Televizyon

Author: - Yasin ACAR
Number of pages: 1-10
DOI: http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.28
Full text:
Share:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.