International Journal of Business Economics and Management Perspectives

ISSN:2458-8997

SEMBOLİK BİLGİNİN TURİZM ÜZERİNE ETKİSİ: ANTALYA’DA RUS TURİSTLERİN VE KENDİNE ÖZGÜ MEKANLARIN BİRLİKTE-(D)EVRİMİ


Çalışma Türkiye’de iyi bilinen turistik bir destinasyon olan Antalya bölgesinde teknik-olmayan inovasyon ve sembolik bilginin ortaya çıkışı ve evrimini araştırmaya çalışmaktadır. Bu çabanın arkasında, 1990’lardan bu yana gelen turist profilinin Alman-İngiliz’den zengin Rus turist şeklinde radikal biçimde değişimi sonucunda son dönemde bilgi talebinin değişimi ve bölgenin ve yerel firmaların bilgi birikimleri üzerinde güçlü etkileri olan Kendine Özgü Mekanlar ve lüks deneyiminin ortaya çıkışı yatmaktadır. Sonuçlar, bu değişimin literatürdeki coğrafi yakınlığın tersi olacak şekilde bölge-dışı uzaktan bilgi mobilitesi doğurduğunu göstermektedir. Bu durum, turizm sektöründeki değişimlere ayak uydurmak için çok-yerelli, çok-aktörlü ve çok-ölçekli ilişkilere ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla diğer bölgelerden ve kaynaklardan bilgi elde etmek ve bölge içerisindeki yeniden-dağılımını sağlamak için bilgi mobilitesi önem arz etmektedir.


Keywords


Bilgi çapalama ve mobilite, Sembolik bilgi, Kendine Özgü Mekanlar (KÖM), Turizm sektörü, Antalya

Author: - Aykut SEZGİN - Murat Ali DULUPÇU - Onur DEMİREL - Onur SUNGUR - Hidayet ÜNLÜ
Number of pages: 11-26
DOI: http://dx.doi.org/10.20989/ijbemp.18
Full text:
Share:
International Journal of Business Economics and Management Perspectives
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.